Kdo může přinést na pobočku převodní příkaz a jaké informace může získat disponent?

Příkaz k úhradě může na kteroukoli pobočku přinést pouze klient nebo disponent. Udělit oprávnění disponovat s peněžními prostředky na účtu klienta je oprávněn výhradně klient, nikoli disponent. Disponent je oprávněn získávat informace o výši disponibilního zůstatku účtu v souvislosti s očekávanou prováděnou platební hotovostní (výběr hotovosti) i bezhotovostní (odchozí, příchozí úhrada, trvalý příkaz a inkaso) transakcí, případně s vkladem hotovosti za účelem dostatečného navýšení disponibilního zůstatku nebo informaci o provedené transakci, a to v rozsahu údajů uváděných na výpisu.