Jaký podílový fond vybrat?

Pro výběr podílového fondu je důležité si nejdříve ujasnit investiční strategii. Tedy jak dlouho chcete investovat a jak vysoké riziko jste ochotni přijmout.

Obecně existují čtyři základní typy fondů: akciové fondy, dluhopisové fondy, vyvážené fondy a fondy peněžního trhu:


  • akciové fondy investují do kmenových akcií veřejně obchodovaných společností
  • dluhopisové fondy investují do podnikových, vládních nebo komunálních dluhopisů
  • vyvážené (smíšené) fondy rozdělují majetek mezi akcie, dluhopisy a nástroje peněžního trhu
  • fondy peněžního trhu investují do vkladových listů a cenných papírů

Podílové fondy můžeme rozdělit také podle investičních stylů:

  • manažeři hodnotového stylu investují do levných akcií nebo do příležitostí, které byly přehlédnuty na trhu
  • manažeři růstového stylu investují do akcií společností s nadprůměrným růstem výnosů a zisků nebo do společností v dobrém stavu pro dosažení dlouhodobého růstového trendu

A podle investičních záměrů:

  • globální fondy investují kdekoliv ve světě
  • fondy zaměřené na region nebo zemi investují do konkrétní země či regionu
  • odvětvové fondy investují pouze do společností konkrétního průmyslu

Před prvním nákupem podílových listů v jakémkoliv podílovém fondu musí investor nejdříve určit své konkrétní cíle a požadavky, to umožní výrazně zkrátit dlouhý seznam různých podílových fondů.


Kromě toho musí investor také zvážit míru podstupovaného rizika, která je stejně důležitá jako určení investičního cíle. Nakonec je třeba vyřešit otázku spojenou s časovým horizontem, tedy jak dlouho si investor může dovolit vázat své peníze. Pokud může peníze investovat dlouhodobě a zvládne i vyšší míru rizika, může být dobrou volbou dlouhodobý podílový fond se zaměřením na růstové akcie. Pokud investor naopak potřebuje běžný příjem, měl by se zaměřit na příjmové fondy, konkrétně na státní a korporátní dluhopisy.


V případě dlouhodobější investice se nabízí vyvážený (smíšený) fond, který investuje do akcií a zároveň dluhopisů.