Jak nejlépe zhodnotit peníze?

Pojmy spoření a investování jsou často zaměňovány.  I když mají mnoho společného, existuje mezi nimi zásadní rozdíl.

V první řadě je třeba si vysvětlit rozdíl mezi investováním a spořením. Spoření spočívá v pravidelném ukládání peněz na bankovní či spořicí účet a jejich postupné zhodnocování, přičemž předem známe výsledek. Naproti tomu investování umožňuje nepřímo se podílet na hospodářském úspěchu (ale i neúspěchu) firem a celé ekonomiky, a tak dosáhnout atraktivního zhodnocení vložených peněz. Při investování nemáte garanci zhodnocení vložených prostředků a je nutné počítat s rizikem, že investice nedosáhne očekávané výkonnosti. Na druhou stranu však můžete dosáhnout mnohem vyššího výnosu, než jste očekávali.


Pokud preferujete jistotu před rizikem, jsou pro Vás vhodnější spořicí produkty, například spořicí účty nebo termínované vklady. Nevýhodou spořicích produktů je kromě nižšího úročení také povinnost zaplatit z připsaných úroků daň 15 %. U investic se můžete této povinnosti vyhnout, pokud budete investici držet déle než šest měsíců.


Zajímavým produktem, který v sobě spojuje poměrně vysoký výnos s nízkým rizikem, je stavební spoření. Při jeho správném nastavení a optimálním využití státní podpory se může zhodnocení pohybovat kolem 6 % p. a. Takového zhodnocení je možné dosáhnout při spoření trvajícím alespoň 6 let, přičemž po tuto dobu nemůžete s penězi nakládat.

Pokud jste ochoten riskovat i velké výkyvy ve vývoji investice, můžete v dlouhodobém horizontu dosáhnout vyššího zhodnocení vložených peněz. Jednou z možností jsou podílové fondy.


U akciových fondů se průměrné zhodnocení pohybuje kolem 6–12 % p. a., pro dosažení tohoto výnosu je ovšem třeba investovat dlouhodobě. Pravidelné investování riziko snižuje. Při jednorázové investici je samozřejmě riziko nižšího, nebo dokonce negativního zhodnocení vyšší.

Dluhopisové fondy dosahují průměrné výnosnosti okolo 2–6 % p. a. Fondy peněžního trhu jsou mezi negarantovanými finančními produkty nejméně rizikové, a proto mají podobnou výnosnost jako spořicí účty.


Vedle podílových fondů máte možnost zhodnocovat své peníze i další formou investic, jako jsou například investice do drahých kovů, nemovitostí apod. Pokud nejste v daném oboru profesionálem, nelze tyto druhy investic doporučit. Riziko ztráty je zde příliš vysoké.

Při každé investici je navíc třeba myslet na diverzifikaci, tedy rozložení investice. Není dobré investovat celou částku do jednoho produktu, ať už se jedná o akcie nebo jiné komodity.