Co je spořicí účet?

Spořicí účet slouží ke zhodnocování volných finančních prostředků, které jsou zde zpravidla zhodnocovány vyšší úrokovou sazbou než na běžném účtu.

Spořicí účet v sobě spojuje dvě výhody – zhodnocení uložených prostředků a jejich stálou likviditu. Likvidita v tomto případě zjednodušeně znamená, že vložené prostředky můžete kdykoliv vybrat bez výpovědní lhůty, jak je tomu například u termínovaných vkladů.

Kontaktujte nás