Jak je určen počátek a konec Pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr?

Počátek pojištění je stanoven:
Pro pojištění uzavřená podpisem úvěrové smlouvy nebo přihláškou do pojištění podepsanou současně s úvěrovou smlouvou, podpisem dodatku k úvěrové smlouvě (před čerpáním úvěru) nebo telefonickým souhlasem nebo prostřednictvím Internet Banky (před čerpáním úvěru na 00:00 hodin dne, ve kterém pojištěný načerpal úvěr

Pro pojištění uzavřená podpisem dodatku k úvěrové smlouvě nebo přihláškou do pojištění (po načerpání úvěru) na 00:00 hodin dne účinnosti dodatku nebo přihlášky do pojištění, tj. 1. den následujícího kalendářního měsíce

Pro pojištění uzavřená na základě telefonického souhlasu nebo prostřednictvím Internet Banky (po načerpání úvěru) na 00:00 hodin dne následujícího po přistoupení k pojištění

V případě přistoupení k pojištění v rámci konsolidace půjček nebo doplnění konsolidace půjček na 00:00 hodin dne uzavření smlouvy o konsolidaci půjček nebo smlouvy o doplnění konsolidace půjček

Pojištění končí ve 23:59 hodin posledního dne platnosti smlouvy o Expres půjčce/Expres plus/Konsolidaci půjček/ Konsolidaci plus, anebo ve 23:59 hodin dne, kdy došlo ke skutečnosti, s níž Rámcová pojistná smlouva, Všeobecné pojistné podmínky anebo zákon spojují zánik pojištění.