Jak je to se stavebním spořením v případě úmrtí účastníka?

Celé stavební spoření je předmětem dědického řízení. Banka musí obdržet úmrtní list a rozhodnutí o dědickém řízení. Oba dokumenty by měl dodat oprávněný dědic. Poté může finanční instituce vystavit dokumenty potřebné k tomu, aby byla řádně ukončena smlouva o stavebním spoření a následně vyplacena uspořená částka i s celou státní podporou (bez ohledu na vázací dobu).

 

Více informací k dědickému řízení