Investiční nástroje (podílové fondy) MONETA Money Bank

Co se s investicemi stane?
Investiční nástroje, vedené v evidenci MONETA Money Bank, převedeme na základě Usnesení o dědictví na majetkové účty (tj. účty cenných papírů), které u nás máte nebo je s Vámi dodatečně sjednáme.

V případě, že je dědické řízení ukončeno a jste dědicem:
Jak můžete s investicemi nakládat?
Pro nakládání s podílovými listy bude nutné, abyste s námi uzavřel/a Rámcovou smlouvu o investičních službách.

Zrušení či odprodej investicí
Některé investiční nástroje mají stanovenou splatnost. Pokud je budete chtít zrušit před jejich splatností, mohou Vám vzniknout dodatečné náklady (např. výstupní poplatek). V případě dřívějšího odprodeje podílových listů dědicem u fondu, jehož doba uzavření je stanovena na 5 let, bude účtován výstupní poplatek 3-10 % (dle fondu).

Zasílání výpisů k majetkovým účtům
V souladu se zákonem Vám budeme poskytovat výpisy z Vašich majetkových účtů. Výpis je při zaslání na adresu nebo vyzvednutí na pobočce zpoplatněn. Doporučujeme proto v žádosti o vypořádání dědictví uvádět e-mail nebo si můžete zřídit Internet banku či Smart banku.

V případě, že jste disponent:
Nemáte právo smlouvu o účtu rušit či měnit nastavené služby k účtu. Za veškeré uskutečněné transakce odpovídáte dědici, který účet zdědí.