Co jsou podílové fondy?

Podílový fond je nástrojem, který se využívá ke kolektivnímu investování.

Jedná se o soubor majetku, který zakládá a spravuje investiční společnost. Podílový fond nemá na rozdíl od investičního fondu právní subjektivitu. Základní jednotkou fondu je podílový list, držitel podílových listů se nazývá podílníkem fondu.

Fond může investovat do akcií, do dluhopisů nebo do peněžních prostředků. Všichni investoři se podílejí na výnosech fondu, jeho nákladech a dalších ziscích, ale i ztrátách. Každý investor obdrží podle investované částky určitý počet podílových listů, jejich počet není omezen. Podílník má kdykoliv právo na zpětný odkup podílových listů za aktuální tržní cenu.

Fond peníze investuje vždy podle předem daných pravidel. Pokud například vložíte své peníze do fondu peněžního trhu, budou investovány do státních pokladničních poukázek či krátkodobých dluhopisů.

Stále máte otázky?

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Napište nám.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5