Co obsahuje smlouva o úvěru?

Pokud banka schválí Vaši žádost o spotřebitelský úvěr, mezi dalšími kroky kromě samotného poskytnutí financí je také vysvětlení předsmluvních informací o úvěru a samotná smlouva o úvěru. Jde o dokument, ve kterém mezi sebou klient a banka či jiná úvěrová instituce sjednávají podmínky úvěru a specifikují práva a povinnosti obou smluvních stran.

Smlouva o úvěru musí mít ze zákona vždy písemnou podobu.


Úvěrová smlouva vedle identifikace smluvních stran obsahuje i následující informace:

  • jaký úvěr a s jakými parametry klient sjednává
  • jakým způsobem a kdy jej bude splácet
  • co se stane v případě, že úvěr není řádně splácen

Úvěrová smlouva obsahuje finálně specifikované parametry úvěru: výše sjednaného úvěru, úroková sazba úvěru, roční procentní sazba nákladů (RPSN) a předpoklady, kterými se řídí výpočet RPSN, poplatky za sjednání a vedení úvěru, výše pravidelné měsíční splátky a celková částka, kterou klient zaplatí.


Úvěr může být splácen hotovostně či bezhotovostně. Splátku některé banky automaticky započítávají z běžného účtu klienta, jinde musí klient povolit inkaso na běžném účtu jiné banky. Ve smlouvě o úvěru by měl být specifikován i den v měsíci, ke kterému je splátka splatná.