Co obsahuje smlouva o úvěru?

Smlouva o úvěru je dokument, ve kterém mezi sebou klient a banka či jiná úvěrová instituce sjednávají podmínky úvěru. Smlouva o úvěru musí mít ze zákona vždy písemnou podobu.

Vedle identifikace smluvních stran smlouva mimo jiné obsahuje informace:

  • - jaký úvěr a s jakými parametry klient sjednává
  • - jakým způsobem a kdy jej bude splácet
  • - co se stane v případě, že úvěr není řádně splácen

Smlouva dále obsahuje informace o specifických promo akcích a jejich fungování a doplňkových produktech, například pojištění, které klient spolu s úvěrem sjednává.


Ve smlouvě jsou finálně specifikovány další parametry úvěru: výše sjednaného úvěru, úroková sazba úvěru, roční procentní sazba nákladů (RPSN) a způsob, jakým se RPSN počítá, poplatky za sjednání a vedení úvěru, výše pravidelné měsíční splátky a celková částka, kterou klient nakonec zaplatí.


Úvěr může být splácen hotovostně či bezhotovostně. Splátku některé banky automaticky započítávají z běžného účtu klienta, jinde musí klient povolit inkaso na běžném účtu jiné banky, můžeme se setkat i s hotovostním splácením. Ve smlouvě by měl být specifikován i den v měsíci, ke kterému je splátka splatná.


Povinnosti klienta, banky a problémy se splácením: jak banka, tak klient mají většinou určitá práva a určité povinnosti, které se pojí se splácením úvěru – Ve smlouvě měly by být rovněž specifikovány práva a povinnosti smluvních stran, tedy banky a klienta.


Pokud klient sjednává k úvěru pojištění nebo jinou doplňkovou službu, je ve smlouvě specifikováno, jak služba funguje, kdy se využije, za jakých podmínek a jaké poplatky jsou za ni účtovány.