Co jsou obchodní společnosti?

Obchodní společnost (podle zákona obchodní korporace) je sdružení alespoň dvou podnikatelů (výjimečně jen jedné osoby) za účelem provozování podnikatelské činnosti pod společným obchodním názvem. Společnost se zakládá písemně (zakladatelská, popř. společenská smlouva). V ČR existuje několik základních druhů obchodních společností.

strong>Společnost s ručením omezeným (s. r. o., spol. s r. o.)
Jedná se asi o nejčastější formu drobného a středního podnikání u nás. Společníků, kteří se rozhodnou s. r. o. založit, může být od jednoho do padesáti. Základní kapitál s. r. o. je tvořen součtem předem stanovených vkladů jednotlivých společníků. Od roku 2014 je minimální vklad ve výši 1 Kč, v praxi to však bývá mnohem více. Statutárním orgánem je jednatel. Za závazky ručí společníci jen do výše svých nesplacených vkladů podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku.

Akciová společnost (a. s.)
Minimální vklad činí 2 mil. Kč. Základní kapitál je rozvržen do určitého počtu akcií o určité jmenovité hodnotě. Za své závazky ručí akciová společnost celým svým majetkem. Držitel akcií je obdařen určitými právy, za dluhy a. s. neručí. K založení je potřeba sepsat zakladatelskou smlouvu.

Veřejná obchodní společnost (v. o. s.)
Základní vklad není nutný. Za závazky v. o. s. však společníci ručí vlastním majetkem. K založení se sepisuje společenská smlouva, společníci musí být nejméně dva.

Komanditní společnost (k. s.)
Sdružení alespoň dvou osob na základě společenské smlouvy. Komanditista vkládá minimální vklad 5000 Kč a za závazky ručí jen do výše svého vkladu. Komplementář nemusí vkládat nic, ručí však svým vlastním majetkem. Za toto riziko disponuje většími právy při řízení k. s. než komanditista.

 

Stále máte otázky?

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Napište nám.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5