Co je svěřenecký fond?

Svěřenecký fond je všeobecně vžité, ale nesprávně užívané označení pro svěřenský fond. Umožňuje vyčlenit majetek nebo jeho část k určitému účelu. V ČR existuje tato možnost s nástupem nového občanského zákoníku, tj. od 1. 1. 2014.

Tři osoby, bez kterých se svěřenský fond neobejde

  • Zakladatel – ten, kdo hodlá vydělit svůj majetek do svěřenského fondu (jak fyzická, tak právnická osoba), zakladatel tímto aktem ztrácí k tomuto majetku vlastnické právo
  • Správce – ten, kdo naplňuje účel založeného fondu (soukromý, veřejně prospěšný nebo investiční), správců může být i více
  • Obmyšlený – ten, kdo má právo na využívání účelu fondu, musí však nejprve splnit podmínky, které zakladatel fondu uložil ve statutu

Využití svěřenských fondů
Protože majetek ve svěřenském fondu už není ve vlastnictví zakladatele, nemůže se tak stát např. předmětem dědictví, exekuce apod. Paleta možností, ke kterým lze institut svěřenského fondu využít, je široká, např.:

  • Umožnění dědit jen vybraným osobám za stanovených podmínek
  • Správa rodinné firmy po zakladatelově smrti, aby děti nadále mohly užívat prospěchu podniku, protože samy by ho nedokázaly spravovat
  • Vyplácení renty obmyšlenému, který následkem těžkého úrazu už nemůže pracovat
  • Ochrana majetku investora pro případ neúspěchu, protože věřitelé můžou postihnout pouze majetek svěřenského fondu založeného za účelem investování
  • Veřejný prospěch (podpora umění, sportu, nadaných studentů apod.) atd.

MONETA Money Bank svěřenské fondy neposkytuje.

Stále máte otázky?

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Napište nám.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5