Co je Mezinárodní měnový fond?

Mezinárodní měnový fond (MMF), angl. International Monetary Fund (IMF), je mezinárodní organizace přidružená k OSN, která byla založena v červenci 1944. Jejím sídlem je Washington (USA). Mezi hlavní cíle patří usnadňování mezinárodní měnové spolupráce, podpora stability směnných kurzů a podpora států, které se dostaly do ekonomických problémů.

MMF a ČR
Československo patřilo k zakládajícím členům MMF. V roce 1954 bylo jeho členství pozastaveno, protože nesplňovalo povinnosti plynoucí ze stanov (šlo o nedostatky v poskytování ekonomických údajů). Po roce 1989 bylo členství obnoveno a členy MMF se posléze staly i oba nástupnické státy rozpadlé federace (ČR a SR).
Oficiálním zástupcem ČR v MMF je guvernér České národní banky.

Evropský měnový fond
V roce 2012 začal v EU fungovat Evropský stabilizační mechanismus (ESM). Jedná se o záchrannou finanční instituci pro státy eurozóny (tj. platící eurem). Evropská komise plánuje přeměnu ESM v Evropský měnový fond, který by spadal pod kontrolu Evropského parlamentu.

Světová banka
Světová banka, přesněji Skupina Světové banky (angl. World Bank Group, WBG) se skládá z pěti subjektů. Patří mezi ně např. Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj nebo Mezinárodní asociace pro rozvoj. Hlavním cílem WBG je snižování chudoby ve světě. Za tímto účelem finančně podporuje hospodářství rozvojových zemí a ekonomiky ve fázi transformace.

Světová obchodní organizace
Světová obchodní organizace, angl. World Trade Organization (WTO), je mezinárodní organizace se sídlem ve švýcarské Ženevě. Hlavním cílem je rovnost v rámci světového trhu (snižování obchodních překážek mezi členskými zeměmi).

Stále máte otázky?

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Napište nám.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5