Co je import a export?

Za těmito cizími slovy se skrývají české pojmy dovoz a vývoz. Import je objem zboží, služeb, technologií, licencí a autorských práv, která je daný stát schopen dovézt (importovat) ze zahraničí. Export představuje obchodní operace zahrnující veškeré zboží a služby, které je konkrétní země schopna vyprodukovat a vyvézt (exportovat) do zahraničí.

Import a export je někdy spojen s clem, záleží na tom, se kterou zemí se obchoduje. Clo často slouží jako ochranářský nástroj pro dovážené produkty, každopádně však zvyšuje cenu zboží v rámci vzájemného obchodu.

Export představuje zisk pro každý stát. Pokud je objem exportu vyšší než objem importu, tvoří vzniklý rozdíl nárůst HDP. A naopak. Bohaté státy vděčí v nemalé míře za své bohatství vývozu produktů do zahraničí (např. USA, Japonsko atd.). Rozdíl mezi importem a exportem se nazývá obchodní bilance. Ta je buď aktivní, nebo pasivní.

Česká exportní banka
Jedná se o specializovanou bankovní instituci založenou v roce 1995. Je určená pro státní podporu vývozu, přímo a nepřímo vlastněná státem. Tvoří nedílnou součást systému státní podpory exportu a ekonomické diplomacie ČR.

Jejím posláním je poskytovat finanční služby související s vývozem, podporovat český export bez ohledu na velikost kontraktu, budovat povědomí o ČR ve světě, a tím posilovat konkurenceschopnost ČR.

Stále máte otázky?

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Napište nám.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5