Co je číslo bankovního účtu?

Pokud si otevřete účet u jakékoliv tuzemské finanční instituce, bude Vám přiděleno k jeho používání jedinečné číslo. Toto číslo účtu však není nahodilým shlukem číslic. Jeho konstrukce je přísně logická a každá část má svou přesnou funkci.

Formát čísla účtu

Strukturu čísla účtu v tzv. národním formátu stanoví vyhláška ČNB. V ČR se číslo účtu nebo též BBAN (Basic Bank Account Number) skládá ze tří částí, maximálně z 20 číselných znaků:


000000-1234567890/0600


- předčíslí – nepovinná část. Pokud je použitá, má alespoň 2 číslice, maximálně 6. Od následující části je oddělena nejčastěji pomlčkou
- základní část – musí obsahovat alespoň 2 číslice, maximálně 10
- předčíslí a základní část tvoří identifikátor účtu klienta (max. 16 znaků)
- kód platebního styku (nebo taky kód banky) – skládá se ze 4 číslic, od identifikátoru účtu klienta je nejčastěji oddělen lomítkem. Označuje instituci, u které je účet veden


Mezinárodní formát čísla účtu – IBAN

IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodně standardizovaná forma čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu klienta, banky a země, ve které je účet veden. Každá země si výslednou strukturu IBAN určuje sama. V ČR ji určuje ČNB.


Struktura IBAN může mít až 34 znaků, pro ČR jich má 24:


CZ XX YYYY YYYY YYYY YYYY YYYY


- CZ – kód země; tvoří ho vždy 2 písmenné znaky (CZ = ČR, DE = Německo apod.)
- XX – kontrolní kód; skládá se vždy ze 2 číselných znaků; slouží k programové kontrole čísla účtu, chrání klienty před chybným zadáním čísla účtu např. z důvodu překlepu
- YYYY… – kód platebního styku a identifikátor účtu klienta

IBAN má stejnou strukturu ve formě elektronické i písemné. Při elektronickém zpracování se píše zásadně bez mezer, v písemných materiálech je zvykem dělit ho pro lepší přehlednost do čtyřznakových skupin oddělených mezerami.


Jak vypadá číslo účtu v národním a mezinárodním formátu:

BBAN: 123456789/0600
IBAN: CZ34 0600 0000 0001 2345 6789 (elektronicky: CZ3406000000000123456789)

Jak zjistím IBAN ke svému bankovnímu účtu?

Zjistit svůj IBAN můžete několika způsoby:

- na výpisu z účtu
- ve Smart BanceInternet Bance
- na kterékoli pobočce MONETA Money Bank
- na naší zákaznické lince 224 443 636