Co je číslo účtu?

Číslo účtu není žádný nahodilý shluk číslic. Jeho konstrukce je přísně logická a každé číslo i každá pozice mají svou přesnou funkci.

Číslo účtu nebo také BBAN (Basic Bank Account Number) se skládá z identifikátoru účtu klienta a kódu banky.

Identifikátor účtu klienta má nejvýše 16 číselných znaků a je členěn na:
00000 – 1234567890/0600

první část (předčíslí; nepovinné): 0-6 číslic
druhá část: 2-10 číslic
kód banky: 4 číslice za lomítkem

Pro mezinárodní platební styk se používá číslo účtu ve formátu IBAN.