Co je číslo bankovního účtu?

Pokud si otevřete účet u jakékoliv tuzemské finanční instituce, bude Vám k jeho používání přiděleno jedinečné číslo. Toto číslo účtu však není nahodilým shlukem číslic. Jeho konstrukce je přísně logická a každá část má svou přesnou funkci.

Číslo bankovního účtu

Díky číslu účtu Vám na účet chodí peníze, slouží jako Váš identifikátor. Přidělí Vám ho banka a skládá se z předčíslí, základní části a kódu banky. Část bank Vám dokonce nabídne možnost čísla účtu na přání.


Formát čísla účtu

Strukturu čísla účtu v tzv. národním formátu stanovuje vyhláška ČNB. V ČR se číslo účtu nebo též BBAN (Basic Bank Account Number) skládá ze tří částí, maximálně z 20 číselných znaků: 000000-1234567890/0600


Předčíslí účtu

Předčíslí nemá každý bankovní účet, je nepovinné. Má alespoň 2 číslice, maximálně 6 a od základní části je odděleno pomlčkou. Setkáte se s ním hlavně u účtů patřících státu, ale předčíslí může mít i účet fyzické osoby.


Základní část účtu

Základní část musí obsahovat alespoň 2 číslice, maximálně 10. Tuto část čísla účtu si u některých bank můžete zvolit sami.


Kód platebního styku neboli kód banky

Kód banky se skládá ze 4 číslic, od identifikátoru účtu klienta je nejčastěji oddělen lomítkem. Označuje finanční instituci, u které je účet veden


Jak získat číslo účtu na přání

U Monety máte možnost si zvolit číslo účtu na přání v případě, že číslo účtu již nevyužívá jiný klient. Druhou podmínkou je, aby číslo účtu odpovídalo algoritmu MODULO 11. Číslo za lomítkem, to znamená kód banky, je pro MONETA Money Bank vždy 0600, předčíslí naše banka nepoužívá.


Co je mezinárodní formát čísla účtu – IBAN. Více se dozvíte zde