Co je číslo bankovního účtu?

Pokud si otevřete účet u jakékoliv tuzemské finanční instituce, bude Vám k jeho používání přiděleno jedinečné číslo. Toto číslo účtu však není nahodilým shlukem číslic. Jeho konstrukce je přísně logická a každá část má svou přesnou funkci.

Formát čísla účtu

Strukturu čísla účtu v tzv. národním formátu stanovuje vyhláška ČNB. V ČR se číslo účtu nebo též BBAN (Basic Bank Account Number) skládá ze tří částí, maximálně z 20 číselných znaků:


000000-1234567890/0600


- předčíslí – nepovinná část. Pokud je použitá, má alespoň 2 číslice, maximálně 6. Od následující části je oddělena nejčastěji pomlčkou
- základní část – musí obsahovat alespoň 2 číslice, maximálně 10
- předčíslí a základní část tvoří identifikátor účtu klienta (max. 16 znaků)
- kód platebního styku (nebo taky kód banky) – skládá se ze 4 číslic, od identifikátoru účtu klienta je nejčastěji oddělen lomítkem. Označuje instituci, u které je účet veden


Co je mezinárodní formát čísla účtu – IBAN. Více se dozvíte zde