Co je IBAN?

IBAN je ve své podstatě mezinárodní finanční navigace, která ukazuje penězům z celého světa cestu na Váš účet.

IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodně standardizovaná forma čísla bankovního účtu, která slouží k jednoznačné identifikaci účtu klienta, banky a země, ve které je účet veden (ne ve všech zemích se však IBAN používá). Hlavním důvodem pro zavedení používání čísla účtu ve formě IBAN je podpora automatizovaného zpracování přeshraničních příkazů a snížení chybovosti z důvodu nesprávně zadaného čísla účtu.


IBAN může mít až 34 alfanumerických znaků:
CZ XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

- První dva znaky jsou vždy ve formě alfabetické (písmena), která představují kód země. Pro ČR jsou to písmena CZ.
- Další dva znaky jsou vždy numerické (číslice) a jedná se o kontrolní číslice pro programovou kontrolu čísla (ochrana proti chybně zadanému číslu, například při překlepu.
- Poslední část čísla může mít až 30 různých znaků, pro ČR maximálně 24 znaků.


Každá země si určuje vlastní strukturu IBAN:
- stanoví, na kterých pozicích bude kód banky, případně pobočky banky
- určí pozice, na nichž bude číslo účtu


IBAN má stejnou strukturu v písemné formě i elektronické formě. Při elektronickém zpracování se používá zásadně bez mezer, v písemných materiálech je zvykem ho pro lepší přehlednost dělit do čtyřznakových skupin rozdělených mezerami. Slovo IBAN před číslem není standardně vyžadováno.


Rozdíl mezi zápisem čísla účtu ve vnitrostátním tvaru BBAN a číslem účtu v mezinárodním tvaru IBAN si můžeme ukázat na příkladu:
BBAN (pro tuzemský platební styk): 123456789/0600
IBAN – elektronická forma: CZ3406000000000123456789
IBAN – písemná forma: CZ34 0600 0000 0001 2345 6789


Číslo účtu ve formátu IBAN je povinné pro převody v rámci členských států EHP, Švýcarska, Monaka, San Marina, Spojených arabských emirátů, Jordánska, Izraele a Kataru.

Jak zjistit IBAN?