Article main image
Osobní finance

Zvýšení důchodů v roce 2022

V roce 2022 dochází k výrazným změnám ve valorizaci důchodů. Dobrou zprávou je, že bylo schváleno plošné navýšení všech důchodových dávek.

Zvýšení důchodů má pokrýt především inflaci a nárůst spotřebitelských cen. Základní výměra důchodu se zvýšila od 1. 1. 2022 o 350 Kč z 3 550 Kč na 3 900 Kč. Druhá složka důchodu, procentní výměra, se zvýšila o fixních 300 korun a od června o 8,2 %. V případě, že někdo pobírá více různých důchodových dávek, zvyšuje se procentní výměra pouze toho důchodu, který člověk pobírá v plné výši.

Velkou novinkou je termín, k němuž dochází k valorizaci všech důchodových dávek. Doposud byly důchody průběžně zvyšovány až k datu první výplaty v novém kalendářním roce. Ve většině případů tedy šlo o konec měsíce ledna. Plánované valorizace se proto nepromítaly již do lednové části důchodů, vyplácených na konci měsíce prosince předešlého roku. Od roku 2022 budou důchody už vždy valorizovány od 1. 1. daného roku, a proto se jejich zvýšení promítne poměrnou částí již ve výplatě, kterou lidé dostávají v měsíci prosinci s přesahem do ledna.

Další změnu doznají důchody lidí, kteří během svého života vychovali dítě, tzv. výchovné. Nově bylo rozhodnuto o tom, že ten, kdo o dítě nejvíce pečoval, získá 500 Kč měsíčně za každé vychované dítě. Tato částka se nově připočte k procentní výměře důchodu a bude dále podléhat valorizacím procentní výměry důchodu.Tato změna ovšem vejde v platnost až od ledna roku 2023. Toto navýšení důchodů se bude týkat nejen nově vyměřovaných důchodů, ale bude možné o něj zažádat i v případě, že pobíráte důchod již před 1. 1. 2023.

Důchodová kalkulačka 2022:

Výši důchodu si můžete vypočítat v naší důchodové kalkulačce 2022.

Tato novinka ve výpočtu důchodů si bere za cíl především snížit dlouhodobý rozdíl mezi důchody mužů a žen. I proto tento příspěvek automaticky budou dostávat především ženy, kterým byl při výpočtu důchodového věku zohledněn čas věnovaný výchově dětí.

Jak to bude s dokazováním, který rodič se podílel na výchově dítěte více nebo méně? V základu při podání žádosti bude stačit čestné prohlášení. Nebude nutné nijak prokazovat, zda dotyčné dítě splňuje obecné představy o správném chování, zda není např. trestně stíhané nebo drogově závislé. Na co ovšem zákonodárci mysleli je opačná situace. Nebude možné pobírat tento příspěvek k důchodu v případě, že se rodič dopustil na dítěti trestného činu.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Aktuální produktové podmínky i sazebníky najdete vždy na příslušných stránkách webu. Informace k daním doporučujeme vždy ověřit na stránkách příslušných orgánů státní správy (daňový portál apod.).