Účty

Změna bankovního účtu, kde ji hlásit?

Ke změně čísla účtu dochází při změně banky. Změnit banku je pro fyzickou osobu snadné. Vaše současná banka Vám odchod ze zákona nesmí komplikovat žádnými sankcemi ani prodlevami. Jedinou starostí je pak nahlásit nové číslo účtu všude tam, kde je to nutné. Kam všude ale musíte změnu nahlásit? A jak se situace liší u podnikatelů a nepodnikatelů?

Při změně banky můžete požádat o číslo účtu na přání

Některé banky Vám mohou nabídnout, že Vaše číslo účtu ponechají nezměněné, nebo Vám založí účet s číslem na přání. To funguje pouze částečně, jelikož se Vám vždy změní minimálně číslo před lomítkem. Tato číslice totiž signalizuje právě to, u které banky je Váš účet veden. Z logiky věci Vám proto při změně banky nikdy nemůže zůstat úplně stejné číslo účtu. V MONETA Money Bank Vám při změně banky můžeme nabídnout číslo účtu na přání, a to v případě, že toto číslo účtu již nevyužívá jiný klient. Druhou podmínkou je, aby číslo účtu odpovídalo algoritmu MODULO 11. Číslo za lomítkem (kód banky) je pro MONETA Money Bank vždy 0600. Číslo účtu na přání založíme klientům s běžným účtem, i s podnikatelským, a to na všech pobočkách.

Změna bankovního účtu u podnikatelů

Podnikatelé mají povinnost hlásit změnu bankovního účtu na příslušný finanční úřad, České správě sociálního zabezpečení a své zdravotní pojišťovně. Změnu nezapomeňte nahlásit také všem firmám i jednotlivcům, kteří Vám zasílají pravidelné platby, třeba na základě již dříve uzavřené smlouvy. Nezapomeňte také na přenastavení trvalých plateb, aby vše odcházelo tak, jak má. Myslete také na to, že číslo účtu potřebujete aktualizovat i na fakturách, webových stránkách, ad. Zkrátka všude tam, kde jej jakožto podnikatel uvádíte.

Změna bankovního u fyzických osob

Fyzické osoby, tedy ti, kteří nepodnikají, musí změnu čísla bankovního účtu také nahlásit. Odpadá jim povinnost hlásit číslo účtu finančnímu úřadu a České správě sociálního zabezpečení. Změnu je ale nezbytné nahlásit svému zaměstnavateli, aby Vám výplatu nezasílal na starý účet. Změnu čísla účtu pochopitelně musíte nahlásit i všem dalším osobám a subjektům, kteří Vám posílají finance. Třeba pokud si necháváte zasílat přeplatky za vodu, plyn a elektřinu na bankovní účet, tak nezapomeňte změnu sdělit poskytovatelům těchto služeb. Se změnou účtu se také nese potřeba převedení trvalých příkazůinkas.

Naštěstí ale existují banky, které všechno zařizovaní spojené se změnou účtu vezmou na sebe. Banka může místo Vás také informovat o změně Vašeho účtu plátce opakujících se plateb převést všechny Vaše trvalé příkazy, inkasa a SIPO, jak je máte doposud nastavené, nebo příjemce inkas – například dodavatele energií, mobilního operátora, zaměstnavatele. Stačí si jen správně zvolit služby, které při změně banky požadujete provést a sdělit kontaktní údaje subjektů, které si přejete informovat. V MONETA Money Bank Vám stačí podepsání jednoho formuláře na pobočce. Pokud chcete změnu banky provést rychle online a nepotřebujete převést žádné platby, můžete o ni jako fyzická osoba požádat také ve Smart Bance, ve které si založíte účet za pár minut.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Aktuální produktové podmínky i sazebníky najdete vždy na příslušných stránkách webu. Informace k daním doporučujeme vždy ověřit na stránkách příslušných orgánů státní správy (daňový portál apod.).

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5