Article main image
Zhodnocení peněz

Zhodnocení penzijních fondů 2021

Více než třetina obyvatel České republiky si dnes uvědomuje, že se ve stáří neobejde bez vlastních úspor a aktivně spoří na svůj důchod.

Poslední dva roky ovšem pro část z nich nevyznívala situace na finančním trhu nikterak pozitivně. Došlo totiž nejen ke stagnaci, ale dokonce k výraznějšímu poklesu výnosů penzijních fondů.

V rámci třetího pilíře ještě stále převládají mezi klienty rozšířené tzv. „staré“, transformované fondy penzijního spoření. V tomto druhu spoření je garantováno kladné zhodnocení investic, což přispívá k oblibě produktu. Ovšem úrok v posledních letech nedosahuje ani úrovně inflace a z hlediska dlouhodobého zhodnocování úspor se nejedná o ideální řešení. Tento typ spoření je vhodný pouze pro lidi, kteří se důchodovému věku blíží v horizontu méně než deseti let. Takové klienty uchrání od výkyvů na trhu a garantuje jim, že každý rok skončí s výnosy přinejhorším na nule.

Pokud Vám však zbývá do důchodu více než deset let, je pro Vás zajímavější a perspektivnější nový typ penzijního spoření - účastnické fondy doplňkového penzijního spoření. Tento typ spoření je založen na investičních principech a počítá s dlouhodobým zhodnocováním vkladů a výnosů. Proto je potřeba zachovat si chladnou hlavu, když dojde ke stagnaci či dokonce propadu výnosů, jako se tomu stalo v předešlých dvou letech.

Dobrou zprávou je, že letos tyto fondy po předchozí dvouleté stagnaci zaznamenaly nárust výnosů, a to mnohdy i přes desetiprocentní hranici. To jen potvrzuje, že tento typ spoření je výhodnější v dlouhodobé perspektivě – jednotlivé menší výkyvy se v dlouhodobé perspektivě srovnají. Riziko nezajištěné garance výnosu vyrovnává reálná šance těchto investicí poradit si s inflací a výkyvy na finančním trhu.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Aktuální produktové podmínky i sazebníky najdete vždy na příslušných stránkách webu. Informace k daním doporučujeme vždy ověřit na stránkách příslušných orgánů státní správy (daňový portál apod.).