Article main image
Jak na půjčku

Půjčka na studium

V zahraničí je financování studia pomocí úvěru docela běžná věc. U nás to zatím ještě tak časté není. Nabídka bank proto není obdobně široká.

Tyto úvěry mají jedno společné: musíte jasně doložit, že peníze hodláte využít na školu. I když peněženka rodičů není bezedná, vyplatí se popřemýšlet, zda by studium, především to vysokoškolské, nešlo financovat jinak než pomocí úvěru. Nabízí se zejména různé formy stipendia, např. prospěchové, sociální nebo ubytovací.

Co lze půjčkou na studium financovat?

 • Školné
 • Zahraniční studium
 • Ubytování na koleji
 • Dopravu do školy
 • Kurzy
 • Nákup pomůcek ke studiu (učebnice, notebook apod.)

Výše zmíněná nabídka financování studia se týká zejména studentů vysokých škol. Středoškoláci jsou někdy vyjmuti úplně, jindy můžou úvěrem hradit pouze školné.

Student – potenciální klient

Poskytovatelé úvěru jsou si vědomi, že jejich klient-student bude vykazovat nízkou bonitu splácení. Jeho příjmy během studia nebudou závratné, nezřídka budou rovny nule. A riziko spojené s potížemi se splácením úvěru rovněž není zanedbatelné.

Na druhou stranu banky samozřejmě sázejí na to, že investicí do vysokoškolského studia získají po skončení školy perspektivního a dlouhodobého bonitního klienta.

Jaké jsou podmínky získání úvěru?

Kromě běžných dokumentů je k žádosti o úvěr většinou nutné předložit i potvrzení o studiu s předpokládanou dobou jeho ukončení. Některé banky požadují, aby student toto potvrzení předkládal s každým dalším rokem studia. Často je také podmínkou mít s sebou ručitele nebo alespoň spoludlužníka, který se za úvěr zaručí a jehož bonitu si banka samozřejmě prověří.

Hlavní předností těchto studentských produktů je, že s bankou se lze velmi často domluvit na možnostech splácení. Někde se dá začít splácet až další rok. Jiné banky umožňují splácet po celou dobu studia pouze úrok a ke splácení samotné jistiny dojde až po skončení studia, popř. v době, kdy začne mít absolvent školy pravidelné příjmy. Délka splácení se obvykle pohybuje v rozmezí 1 až 10 let.

Za zmínku rozhodně stojí také to, že se student vyhne řadě bankovních poplatků. Sjednání úvěru mívají studenti zdarma. Rovněž nebývá zpoplatněno předčasné splacení půjčky či mimořádná splátka.

O úvěr si většinou můžou požádat studenti starší 18 let, kteří mají trvalý pobyt v ČR. Mezi žadateli nejčastěji bývají:

 • Posluchači řádného denního studia na VŠ (státní i soukromé) v ČR nebo v zahraničí
 • Posluchači kombinovaného studia na VŠ
 • Doktorandi
 • Studenti programu MBA
 • Studenti víceletých odborných škol

Pokud se student rozhodne financovat úvěrem zahraniční studijní pobyt, bývá zpravidla celá částka převedena přímo na účet cílové vzdělávací instituce. Tímto způsobem se nejčastěji hradí školné.

Pozor na nebankovní poskytovatele úvěru

V případě, že se student rozhodne sjednat si půjčku u nebankovní společnosti, je na místě určitá opatrnost. Rozhodně je vhodné zjistit si před podpisem smlouvy o této společnosti co nejvíce informací.

Existuje i nějaká jiná možnost financování studia než půjčka?

Ano. Většinou se však jedná o nižší částky, v řádech desítek tisíc korun. Nejde tak o dlouhodobější půjčku, spíš o řešení dočasného nedostatku financí. Těmito možnostmi jsou například:

 • Studentský kontokorent
 • Studentská kreditní karta

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Aktuální produktové podmínky i sazebníky najdete vždy na příslušných stránkách webu. Informace k daním doporučujeme vždy ověřit na stránkách příslušných orgánů státní správy (daňový portál apod.).