Article main image
Osobní finance

Pojištění odpovědnosti: Proč ho uzavřít a jaké existují druhy?

Pojištění odpovědnosti za škodu určitě není pro každého. Existují ale lidé, kteří by nad jeho zřízením měli začít uvažovat. Zjistěte, co toto pojištění vlastně kryje a zda se právě Vám vyplatí.

Co je pojištění odpovědnosti za škodu?

Pojištění odpovědnosti za škodu (známé také jako pojištění občanské odpovědnosti) je druh pojištění, které chrání pojištěného v případě, že někomu způsobí škodu na majetku nebo zdravotní újmu.

Přečtěte si podrobný popis pojištění odpovědnosti.

Jak funguje pojištění odpovědnosti za škodu?

V praxi funguje pojištění odpovědnosti za škodu následovně. Pokud způsobíte škodu třetí osobě a zároveň máte sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu, pojišťovna za Vás poškozenému uhradí náklady na náhradu škody. Ať už se bude jednat o lékařskou péči, náhradu za poškození majetku nebo ušlé zisky z podnikání. Jinými slovy za Vás přebere odpovědnost.

Pro koho je vhodné pojištění odpovědnosti za škodu?

Jako fyzická i jako právnická osoba si pojištěná můžete sjednat samostatně nebo jako součást jiného pojištění (například pojištění domácnosti, automobilu nebo podnikání).

Jak uplatnit pojištění odpovědnosti za škodu?

Pokud máte pojištění odpovědnosti za škodu a někomu způsobíte škodu na majetku nebo zdravotní újmu, měli byste co nejdříve kontaktovat svou pojišťovnu/pojistitele a událost nahlásit. Pojišťovna Vám pak už přímo poradí, jak postupovat.

 • co nejpodrobnější informace o události
 • dokumentaci škody (ať už fotografie, nebo videozáznam, případně si vezměte kontakt na svědky)
 • lékařskou zprávu od poškozeného v případě zdravotní újmy

Po získání všech potřebných informací pojišťovna Vaši žádost o vyplacení pojistného plnění posoudí a až následně rozhodne, zda a v jaké výši plnění vyplatí.

Co kryje pojištění odpovědnosti za škodu?

Každé pojištění odpovědnosti má své vlastní podmínky a nemusí do nich spadat každá nehoda. Při sjednávání pojištění si s pojišťovnou ve smlouvě dopředu stanovíte, které náklady v případě pojistné události uhradí. Nejčastěji jde o náklady na:

 • opravu majetku
 • náhradu škody na zdraví
 • finanční škody – ušlý zisk
 • lékařskou péči
 • právní zastoupení
 • soudní řízení

Uzavřete pojištění odpovědnosti a chraňte se v neočekávaných situacích

Zjistit více

Jaké existují druhy?

Na trhu narazíte na různé druhy pojištění odpovědnosti za škodu, které jsou na míru poskládané pro odlišné potřeby zájemců.

 1. Pojištění občanské odpovědnosti
  Pojištění občanské odpovědnosti je forma pojištění určená pro jednotlivce. Kryje náklady spojené s náhradou škody, které vzniknou v případě, že pojištěnec přímo či nepřímo způsobí újmu třetí osobě následkem neúmyslného jednání. Například pokud vytopíte souseda, Váš pes zničí cizí majetek nebo Vaše dítě rozbije okno cizího auta apod.
 2. Pojištění profesní odpovědnosti
  Pojištění profesní odpovědnosti uzavírají lidé kvůli povaze svého povolání. Jde zejména o právníky, účetní nebo lékaře. Tento druh pojištění odpovědnosti kryje škody, které způsobí svým klientům následkem neúmyslných chyb nebo nesprávného poradenství.
 3. Pojištění odpovědnosti zaměstnance
  Pojištění odpovědnosti zaměstnance je ve společnosti známé jako „pojistka na blbost“. Tato pojistka kryje škody, které v práci zaměstnanec způsobí svému zaměstnavateli, ať už nedopatřením, nebo porušením pracovních povinností.

  V případě neúmyslného zavinění škody po Vás zaměstnavatel může vymáhat náhradu ve výši až 4,5násobku Vaší mzdy. S pojistkou na blbost Vám pomůže pojišťovna, která za Vás škodu zaplatí, a to do výše Vámi sjednaného limitu.

  Pokud se chcete pojistit pro případ, kdy Vaše přímé či nepřímé jednání může způsobit škodu jiným, sjednejte si pojištění odpovědnosti a chraňte se před neočekávanými nehodami. Náklady na úhradu škod se mohou vyšplhat do řádu statisíců. V takovém případě budete rádi, že za Vás odpovědnost převezme pojišťovna.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Aktuální produktové podmínky i sazebníky najdete vždy na příslušných stránkách webu. Informace k daním doporučujeme vždy ověřit na stránkách příslušných orgánů státní správy (daňový portál apod.).