Article main image
Zhodnocení peněz

Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření

Čím dříve začnete spořit, tím pohodlnější životní standard si budete moci později dovolit.

Penzijní připojištění jako možnost spoření na důchod zaniklo v roce 2013. Garantovalo sice nezáporné zhodnocení, ale nabízelo jen vysoce konzervativní strategie investic s nízkými výnosy. Nové doplňkové penzijní spoření umožňuje volit konzervativní i dynamické fondy a nabízí tak větší flexibilitu. Začít můžete klidně i na 100 Kč měsíčně. Nestřádáte navíc jen vlastní prostředky, ale máte možnost získat pravidelný státní příspěvek nebo daňové úlevy a na spoření Vám může výhodně přispívat i Váš zaměstnavatel.

Státní příspěvek

Je určen komukoliv, kdo má trvalý pobyt na území ČR nebo EU nebo kdo se v ČR účastní zdravotního nebo důchodového pojištění a stejně tak komukoli, kdo už důchod čerpá. A to bez rozdílu věku, národnosti či státní příslušnosti.

Státní podpora se váže na Váš vlastní účastnický příspěvek. Odložíte-li do penzijního spoření alespoň 300 Kč měsíčně, přispěje Vám státní kasa 90 Kč. Nejvyšší dotace pak získáte, když budete každý měsíc spořit 1 000 Kč, ke kterým stát přidá 230 Kč, tzn. až 2 760 Kč ročně. Maximální výše vkladu ale omezena není a spořit můžete i jednorázovými vklady nad rámec pravidelných plateb.

Nepodceňte ovšem pravidelné spoření a začněte ideálně již dnes. O státní příspěvek totiž nelze žádat zpětně. Jeho maximum se každý měsíc odvíjí od výše účastnického příspěvku, ke kterému se zavážete při podpisu smlouvy. Pokud za daný měsíc pošlete na příslušný účet méně, sníží se odpovídajícím způsobem jednorázově i účast státu, nehledě na případné vyrovnání v dalším měsíci. Výši účastnického příspěvku uvedenou ve smlouvě můžete nicméně v průběhu spoření kdykoliv změnit tak, aby odpovídala Vašim aktuálním možnostem. 

Daňový odpočet

Částku, ze které se stanovuje daňový dopočet, je třeba naspořit z vlastních prostředků. Příspěvky státu ani zaměstnavatele nemají na daňový odpočet vliv. Na daňové úlevy ale dosáhne každý účastník penzijního spoření, který měsíčně přispěje alespoň 1 000 Kč. Maximální slevy však můžete dosáhnout při příspěvku 3 000 Kč za měsíc, kterým ponížíte svůj daňový základ až o 24 000 Kč za rok. Roční sleva na dani z příjmu pro Vás tak může znamenat úsporu až 3 600 Kč.

Celkové roční zvýhodnění ze strany státu se tak může vyšplhat až na 6 360 Kč (230 × 12 + 3 600). 

Příspěvek zaměstnavatele

V součtu s životním pojištěním Vám může zaměstnavatel přispívat na penzijní spoření až 50 000 Kč ročně. Příspěvek je z určitého pohledu výhodnější než přímé zvýšení platu, protože nepodléhá odvodům zdravotního ani sociálního pojištění. Ušetříte tak Vy i Váš zaměstnavatel. 

Účastnické fondy 

Zatímco dříve u penzijního připojištění neexistovala možnost zvolit pro své spořené peníze investiční strategii (vždy se počítalo s konzervativním přístupem a garancí nezáporného zhodnocení), dnes se při sjednání doplňkového penzijního spoření můžete rozhodnout mezi konzervativními, smíšenými nebo dynamickými účastnickými fondy.

Stejně jako u investic do podílových fondů i zde platí, že čím větší riziko jste ochotni podstoupit, tím vyššího zhodnocení můžete u svých peněz dosáhnout. Především proto, že se jedná o prostředky odkládané na delší časové období, lze s klidem uvažovat i o dynamičtějším profilu investic, který sice bude v kratším horizontu kolísat, dlouhodobě má ale potenciál přinést nejlepší výsledky.

Spolehnout se v tomto případě můžete na 20 let zkušeností s vedením penzijních fondů a vyzkoušet naši spolupráci s NN Penzijní společností, a. s. Rádi Vám poradíme nebo rovnou založíme Vaše doplňkové penzijní spoření na kterékoli z našich poboček nebo si můžete doplňkové penzijní spoření založit sami a jednoduše z pohodlí domova přes Smart Banku nebo Internet Banku.

Další charakteristiky

Smlouvy a úspory v rámci penzijního připojištění byly v roce 2013 převedeny do vlastnictví stávajících účastníků, přičemž jim byly zachovány původní podmínky a garance. Pokračujete-li tímto způsobem ve spoření na důchod, přispíváte si do tzv. transformovaného fondu. To znamená, že jej preferujete před sjednáním nového doplňkového penzijního spoření. Není totiž možné aktivně spořit u více než jedné penzijní společnosti.

Založit doplňkové penzijní spoření můžete i svým nezletilým dětem. Pokud jim budete spořit alespoň 10 let, budou moci třetinu Vámi vložených prostředků (mimo státních příspěvků) při dovršení svých 18 let vybrat. Zároveň pro ně bude motivací ve spoření pokračovat.

Spořit můžete začít kdykoli, hranice pro výběr prostředků je ale stanovena na 60 let věku. Pokud však budete peníze potřebovat dřív, smlouvu můžete už po 24 měsících spoření ukončit. Počítejte ale s tím, že přijdete o státní příspěvky, Vaše úspory a zhodnocení Vám zůstanou.

Našetřené prostředky je poté výhodné vybírat alespoň 10 let, za což Vás stát odmění osvobozením od 15% daně z výnosů.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Aktuální produktové podmínky i sazebníky najdete vždy na příslušných stránkách webu. Informace k daním doporučujeme vždy ověřit na stránkách příslušných orgánů státní správy (daňový portál apod.).