Pojištění

Je potřeba pojištění k hypotéce?

Životní pojištění k hypotéce je produktem, který se běžně nabízí při podpisu hypotečního úvěru. I když mnohé banky některý druh pojištění k hypotéce vyžadují, neexistuje žádný zákon, který by klientům ukládal si takové pojištění uzavřít. Patříte k těm, kteří si kladou otázku, zda se Vám podobný druh pojištění vyplatí?

Druhy pojištění

Kromě již zmíněné životní pojistky je možné sjednat si k hypotéce v bance pojištění schopnosti splácet. V takovém případě je běžné pojistit se vůči konkrétním rizikům, jako jsou smrt, invalidita, ztráta zaměstnání nebo pracovní neschopnost. U pojištění invalidity však počítejte s tím, že se běžně vztahuje pouze na invaliditu nejvyššího, tedy třetího stupně.

Nevýhody pojištění schopnosti splácet úvěr

Plánovali jste ušetřit pojištěním úvěru na daních v podobě odpočtů? Na pojištění schopnosti splácet úvěr se bohužel daňové odpočty nevztahují. Zároveň jste pojištěni pouze na určitá rizika jako smrt, trvalé následky úrazu nebo invalidita, případně pracovní neschopnost. Jejich kombinaci nelze individuálně zvolit, ale jsou předem určena balíčky, které konkrétní finanční instituce nabízí.

V každém případě je také dobré pamatovat na to, že existují podmínky, za nichž pojistnou smlouvu nelze uzavřít nebo kvůli kterým není možné pojištění následně uplatnit. K takovým situacím patří provozování profesionálního sportu, nemoc nebo úraz, ke kterým došlo ještě před začátkem pojištění, a dále třeba preventivní a kosmetické lékařské zákroky.

Jaké jsou tedy výhody pojištění?

Možná si teď kladete otázku, k čemu Vám tedy vlastně takové pojištění bude? Velkou výhodou pojištění u banky, u které máte domluvenou úvěrovou smlouvu, je možnost dosáhnout na nižší úrokovou sazbu k úvěru, takže ve výsledku na tom ještě můžete vydělat. Ideální řešení představuje pojištění k hypotéce také pro starší klienty, kteří již na běžnou komerční životní pojistku kvůli svému věku vzhledem k ceně nemovitosti nemusí dosáhnout. U klasického životního pojištění se totiž cena odvíjí od Vašeho věku, kdežto u pojistek vázaných na úvěr věk tak zásadní roli hrát nemusí, i když je také z jedním faktorů posuzování. Stejně tak je toto pojištění výhodné pro riziková zaměstnání, jako jsou třeba hasiči nebo policisté, protože podmínky jsou stejné pro všechny typy zaměstnání.

Další výhodou tohoto pojištění je, že jej lze sjednat i zrušit kdykoliv v průběhu úvěru bez jakýchkoliv sankcí či poplatků, například na konci doby úvěru, kdy je jeho výše již nízká.

MONETA Money Bank navíc nabízí k pojištění k hypotéce několik dalších výhod. Předně je možné na jednu smlouvu pojistit nejen Vás, ale zároveň i Vašeho partnera a nově je mezi pojištěnými riziky zahrnuto i ošetřování člena rodiny. Pokud tedy bude muset ošetřovat své rodiče a nebudete Vy nebo Váš partner moci chodit do práce, pojistné bude vyplaceno Vám nebo i jemu. Součástí pojištění je pět rizik (smrt, invalidita, pracovní neschopnost, nedobrovolná ztráta zaměstnání a zmíněné ošetřování člena rodiny). Klient tak získá komplexní pojistnou ochranu za jednu cenu.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Aktuální produktové podmínky i sazebníky najdete vždy na příslušných stránkách webu. Informace k daním doporučujeme vždy ověřit na stránkách příslušných orgánů státní správy (daňový portál apod.).

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5