Article main image
Osobní finance

Jak zjistit bonus u povinného ručení?

Bonusy, malusy nebo slevy a přirážky. Pojišťovny u Vašeho povinného ručení vždy mluví o způsobu, jakým počítají výslednou slevu na pojistném.

Zjistit bonus u povinného ručení můžete jednoduše z potvrzení o tzv. bezeškodním průběhu, které Vám vystaví Vaše pojišťovna. Informace o délce Vašeho pojištění a počtu Vámi zaviněných nehod získá z České kanceláře pojistitelů, která oba údaje eviduje od roku 2000, a to podle Vašeho rodného čísla nebo identifikačního čísla osoby (IČO).

Čím lépe řídíte, tím méně platíte.

Pojišťovna jednou za každých 12 měsíců Vašeho pojištění sečte jeho délku a odečte od ní postih za každou způsobenou nehodu. Podle výsledku Vám pak na další rok přisoudí určitou procentuální slevu nebo přirážku ke standardní měsíční ceně pojištění.

Řekněme, že povinné ručení máte sjednané už 9 let a zavinili jste jednu drobnou nehodu. Dejme tomu, že Vaše pojišťovna jí přisoudí váhu 28 měsíců. Z Vašich 9 let získáte 108 měsíců a za nehodu ztratíte 28 měsíců. Pro svůj desátý rok pojištění tak dosáhnete na stupeň slevy odpovídající 80 měsícům “bez nehod”.

Každá pojišťovna penalizuje nehody a stanovuje slevy v různém rozsahu.

Zorientovat se v nabízených podmínkách tak může být složitější. Vždy se pohybujete na škále od zvýhodnění po postih. U vyššího počtu nehod či krátké doby pojištění je možné dostat se při výpočtu výsledných měsíců do mínusu a vysloužit si tzv. malus, tedy přirážku k standardní ceně pojištění. Naopak maximální bonus povinné ručení nabízí obvykle těm, kteří se v silničním provozu pohybují bez nehod alespoň 10 let.

Bezeškodní průběh můžete bez problému převádět.

Přestože se povinné ručení sjednává ke konkrétnímu vozu, bonusy k pojistnému se evidují na Vaši osobu. Své výhody za výborné řízení tak neztrácíte, ani když měníte auta nebo samotné pojišťovny.

My v MONETA Money Bank spolupracujeme s Generali Českou pojišťovnou, a. s., která pro spolehlivé řidiče nabízí slevu až 60 %. Její přehledné a srozumitelně podané pojistné podmínky obsahují mimo jiné také výpočtovou tabulku. Zjistěte o nabídce více online nebo navštivte naši pobočku, kde Vám s povinným ručením rádi poradíme.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Aktuální produktové podmínky i sazebníky najdete vždy na příslušných stránkách webu. Informace k daním doporučujeme vždy ověřit na stránkách příslušných orgánů státní správy (daňový portál apod.).