Půjčka

Jak se schvaluje bankovní půjčka?

Žádáte o půjčku a zajímá Vás podle čeho banka určuje výši úrokové sazby? První, co si banka ověřuje, je Vaše bonita. Víte, na co se zaměřuje dále?

Bonita klienta

Půjčujete-li někomu peníze, stáváte se věřitelem. Vždy podstupujete určité riziko, že Váš dlužník nebude schopen své dluhy splácet. Abyste toto riziko co nejvíce eliminovali, je pro Vás důležitým faktorem bonita klienta. S tím jde navíc ruku v ruce výše úrokové sazby, která slouží jako odměna za podstupované riziko.

Zpravidla platí jednoduché pravidlo: čím vyšší bonita, tím nižší úroková sazba. Bonita se stanovuje pomocí tzv. scoringu, při kterém se mj. zohledňují kritéria jako:

 • Věk
 • Pohlaví
 • Vzdělání
 • Zaměstnání
 • Rodinný stav
 • Počet dětí

Příjmy žadatele

Při stanovování bonity rovněž hrají důležitou roli žadatelovy příjmy. Poskytovatele úvěru zajímá hlavně to, zda se jedná o příjem trvalý.

Doklad o trvalém příjmu se liší podle typu příjmu:

 • Zaměstnanci – potvrzení o příjmu vystavené zaměstnavatelem
 • Podnikatelé – daňové přiznání za poslední účetní období, oprávnění podnikat a potvrzení o zaplacení daně
 • Důchodci (starobní i invalidní) – originál dokladu o výši přiznaného důchodu, popř. oznámení o jeho valorizaci
 • Rentiéři – originál dokladu o výsluhové rentě

Výdaje žadatele

Na opačné straně příjmů jsou žadatelovy výdaje, zejména ty pravidelné. Jak žadatel splácí své závazky, věřitele zjišťují zpravidla nahlédnutím do úvěrových registrů. U pravidelných výdajů se většinou jedná o:

 • Nájem
 • Pojištění
 • Příspěvky na spoření
 • Leasing
 • alimenty

Životní minimum

Po vyhodnocení příjmů a výdajů se posuzuje tzv. životní minimum. Je to částka, která musí žadateli zůstat poté, co zaplatí své pravidelné měsíční výdaje a splátku úvěru, o který žádá. Výše životního minima je u každého jiná. Záleží na počtu vyživovaných dětí a počtu osob ve společné domácnosti. Pokud má žadatel dostatečné příjmy, je úvěruschopný.

Co budete potřebovat k žádosti o úvěr u nás

K žádosti o úvěr u MONETA Money Bank potřebujete:

 • Občanský průkaz
 • Druhý doklad totožnosti – cestovní pas, řidičský průkaz nebo rodný list
 • Potvrzení o trvalém příjmu

Nejste-li občanem ČR, vezměte si s sebou cestovní pas nebo ID Card – platí pro země EU a Švýcarsko. Dále nezapomeňte povolení k pobytu v ČR.

Při žádosti o úvěr vyšší než 1 000 000 Kč budete potřebovat spolužadatele, kterým může být Váš partner, příbuzný nebo někdo z přátel. Pokud jste sezdaní, spolužadatelem musí být Vaše manželka či manžel. V případě, že jste ženatý nebo vdaná, budete potřebovat souhlas své manželky, popř. manžela.

Šetříme Váš čas – na pobočku nutně nemusíte

V MONETA Money Bank se Vám snažíme vše zjednodušit, a proto můžete o úvěr požádat také online prostřednictvím svého internetového bankovnictví nebo v mobilní aplikaci Smart Banka.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Aktuální produktové podmínky i sazebníky najdete vždy na příslušných stránkách webu. Informace k daním doporučujeme vždy ověřit na stránkách příslušných orgánů státní správy (daňový portál apod.).

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5