Půjčka

Jak prodat auto, na které jste si půjčili?

Co může být důvodem k prodeji takřka zánovního automobilu? Jedním z důvodů prodeje auta může být např. rozhodnutí pořídit si hypotéku na bydlení. Vaše banka si totiž před jejím schválením může klást podmínku, že nesmíte splácet žádné jiné úvěry. Dalším důvodem může být nový přírůstek do rodiny v podobě miminka a Vaše auto je jednoduše moc malé. Může se také stát to, že jste si vyhlédli jiné vozidlo, které lépe naplňuje Vaše požadavky.

Ať už je důvod jakýkoliv, prodej auta, které stále splácíte má jistá pravidla. Jaká to jsou?

Auto na leasing

V případě vozidla pořízeného na leasing majitelem vozu nejste Vy, ale až do jeho úplného splacení je vlastníkem leasingová společnost. Vy jste pouze jeho provozovatelem. Pokud se takový vůz rozhodnete prodat, je třeba spolupráce a souhlasu leasingové společnosti. V takové situaci máte nejčastěji dvě možnosti:

  • Doplatit zbývající splátky leasingu – po splnění této podmínky se totiž stanete majitelem vozu, obdržíte technický průkaz, zaregistrujete se jako vlastník a pak si s ním lidově řečeno můžete dělat, co chcete. Pokud tedy prodáváte svoje auto proto, že nutně potřebujete peněžní prostředky, nejspíš se u tohoto způsobu dostanete do „začarovaného“ kruhu: prodáváte auto, protože nemáte dostatek financí; abyste ho ale mohli prodat, musíte nejprve doplatit zbytek leasingu. Oprávnění předčasně splatit leasing bývá zakotveno již v leasingové smlouvě.
  • Převést leasing spolu s vozem na nového klienta – tady bude záležet na vstřícnosti leasingové společnosti. Bez jejího souhlasu a spolupráce nelze takovou transakci provést. Pokud Vám k tomu leasingová společnost udělí souhlas, práva a povinnosti z leasingové smlouvy přejdou na Vámi vybraného zájemce (nového klienta). Podle zůstatku jistiny a aktuální tržní ceny vozu potom dojde k peněžnímu vyrovnání mezi klienty.

Z dosavadního textu jasně vyplývá, že se vyplatí pořádně si přečíst leasingovou smlouvu ještě před jejím podpisem, nechat si vysvětlit nejasnosti a rovněž se informovat na možnosti předčasného ukončení smlouvy.

Auto na účelový zajištěný úvěr

Auto si také můžete pořídit na úvěr, v jehož smlouvě se zavážete, že poskytnuté peněžní prostředky budou použity na nákup motorového vozidla a toto vozidlo bude sloužit jako zajištění úvěru. Uzavřete tak tzv. zajištěný úvěr. Stejně jako u leasingu nejste po dobu trvání smlouvy majitelem vozidla a nemůžete s ním tak nakládat, jak Vás napadne. Při prodeji auta před splacením úvěru by se jednalo o hrubé porušení úvěrové smlouvy, což by mělo za následek nemalé poplatky, ba dokonce může hrozit podání trestního oznámení.

Pokud se tedy rozhodnete takové auto prodat, určitě to nepůjde bez součinnosti úvěrové společnosti – ať už banky, nebo nebankovní instituce. Zde platí v podstatě stejné dvě varianty, které jsou popsány v případě leasingu. Navíc je zde ještě třetí možnost, a to získání souhlasu úvěrové společnosti k prodeji vozidla a následné použití získaných peněžních prostředků k okamžitému splacení úvěru. Část společností na trhu tuto možnost nabízí. Opět se naskýtá doporučení zabývat se takovými záležitostmi už před podpisem smlouvy.

Pokud si vozidlo kupujete jako podnikatel, můžete úvěrovou smlouvu předčasně splatit jen se souhlasem věřitele a za podmínek, které úvěrová společnost stanoví, zatímco spotřebitel má toto právo ze zákona (a za podmínek stanovených zákonem, nikoliv věřitelem).

Auto na neúčelový úvěr

Když si auto koupíte za peníze, které jste získali prostřednictvím běžného spotřebitelského úvěru, který neměl stanovený účel, můžete si s vozidlem dělat prakticky cokoli. Jste jeho vlastníkem a poskytovatel úvěru nemá k vozidlu žádná oprávnění - zajímá ho jen Vaše pravidelné splácení. Úspěšný prodej vozidla pak závisí pouze na dohodě mezi Vámi a kupujícím.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Aktuální produktové podmínky i sazebníky najdete vždy na příslušných stránkách webu. Informace k daním doporučujeme vždy ověřit na stránkách příslušných orgánů státní správy (daňový portál apod.).

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5