Co je leasing?

Leasing je specifický způsob financování investičních potřeb formou poskytnutí užívacího práva k výrobním zařízením, dopravním prostředkům, strojům, nemovitostem a dalším předmětům za předem stanovených a smluvně potvrzených podmínek.


Leasing však nelze chápat pouze jako určitý druh nájmu, ale jako formu pořízení investičního majetku. Jedná se obvykle o třístranný vztah mezi poskytovatelem leasingu, příjemcem leasingu a dodavatelem předmětu leasingu, tedy prodejcem. Příjemce leasingu je uživatelem zařízení, poskytovatel leasingu je investorem a po dobu trvání smlouvy i majitelem zařízení.


Nejčastěji rozlišujeme dva základní typy leasingu: operativní leasing a finanční leasing


Liší se především délkou trvání leasingové smlouvy, přechodem vlastnického práva k financovanému majetku na konci leasingu a účelem, kterému slouží. U obou typů leasingu je financovaný majetek ve vlastnictví poskytovatele leasingu.