Co je leasing?

Leasing slouží obdobně jako úvěr k pořízení věcí. Na rozdíl od úvěru se však klient nestává majitelem daného předmětu. Ten zůstává ve vlastnictví leasingové společnosti po celou dobu splácení.

Leasing je specifický způsob financování investičních potřeb formou poskytnutí užívacího práva k výrobním zařízením, dopravním prostředkům, strojům, nemovitostem a dalším předmětům za předem stanovených a smluvně potvrzených podmínek.

 

Leasing však nelze chápat pouze jako určitý druh nájmu, ale jako formu pořízení investičního majetku. Jedná se obvykle o třístranný vztah mezi poskytovatelem leasingu, příjemcem leasingu a dodavatelem předmětu leasingu, tedy prodejcem. Příjemce leasingu je uživatelem zařízení, poskytovatel leasingu je investorem a po dobu trvání smlouvy i majitelem zařízení.

 

Dva hlavní typy leasingu
Nejčastěji rozlišujeme dva základní typy leasingu: operativní leasing a finanční leasing.

Liší se především délkou trvání leasingové smlouvy, přechodem vlastnického práva k financovanému majetku na konci leasingu a účelem, kterému slouží. U obou typů leasingu je financovaný majetek ve vlastnictví poskytovatele leasingu.

 

Finanční leasing – Na začátku pronájmu složí klient určitou sumu peněz – akontaci, např. 30 % z ceny pronajímané věci. Poté platí pravidelné splátky. Náklady za údržbu, pojištění apod. leží na bedrech nájemce (klienta), předmět leasingu zůstává majetkem pronajímatele. Po splacení celé částky získává klient právo danou věc odkoupit za předem domluvenou, obvykle spíše symbolickou cenu.

Operativní leasing – Svou formou se daleko více blíží pronájmu. Klient na začátku neplatí žádnou akontaci. Po předem stanovenou dobu platí jen splátky (v podstatě „nájemné“) a po skončení této doby je mu předmět leasingu v případě zájmu vyměněn za nový. Všechny starosti o předmět leasingu jsou tentokrát na straně pronajímatele (leasingové společnosti). I proto je operativní leasing oproti finančnímu leasingu o něco dražší. V ČR se tato forma leasingu využívá zejména u automobilů a počítačů.