Article main image
Bydlení

Hypotéka pro mladé do 36 let. Jak skloubit státní půjčku s jiným úvěrem na bydlení?

Hypotéka pro mladé by měla usnadnit cestu k vlastnímu bydlení lidem do 36 let. Opravdová hypotéka pro mladé ale na trhu zatím není. Řešením je státní půjčka.

Hypotéka pro mladé by měla umožnit lidem do 36 let půjčit si až 100 % z ceny nemovitosti, kterou by si chtěli pořídit. Zároveň by jim k poskytnutí této sumy stačily nižší příjmy než ostatním žadatelům. Opravdová hypotéka pro mladé ale na trhu zatím není. Jedinou specializovanou možností úvěru na bydlení pro mladé je v tuto chvíli státní půjčka.

Kolik je možné si půjčit od státu?

Prostředky, které je stát ochoten uvolnit rozhodně nejsou nevyčerpatelné. Pokud si chcete koupit dům, stát Vám poskytne maximálně 2 miliony korun, na byt pak 1 200 000. Pokud byste se rozhodli pro rekonstrukci bydlení, které už máte, stát Vám poskytne až 300 000. Limitovanost půjčky pro mladé je jejím hlavním negativem. Ve větších městech jako je Praha nebo Brno, kde ceny nemovitostí neustále rostou, byt ani dům v tomto limitu prakticky nemůžete pořídit. Doba splacení je navíc limitována maximálně na 20 let u koupi nemovitosti, na rekonstrukci pak 10 let.

Zvýhodněnou hypotéku pro mladé, která by měla odpovídat dnešním finančním reáliím lépe než státní půjčka, Česká národní banka teprve připravuje. Veřejnosti tedy zatím k dispozici není. Jakákoliv specializovaná nabídka hypotéky pro mladé je tak pouze marketingovým prohlášením.

Kdo má na státní půjčku nárok?

Věkový limit do 36 let není jedinou podmínkou pro získání státní půjčky. Poskytnuta bude sezdaným nebo registrovaným párům. Získat ji bude moci i osoba nebo pár, který pečuje o dítě mladší 15 let. U manželů a registrovaných partnerů pak stačí, aby stanovený věkový limit splňoval aspoň jeden z manželů nebo partnerů.

Zároveň žadatelé nesmí být vlastníky žádné nemovitosti určené k bydlení ani nesmí být nájemci družstevního bytu. Peníze lze použít pouze na pořízení bytu nebo domu, v němž skutečně chcete bydlet, nikoliv na investiční nemovitost.

Lze státní půjčku pro mladé kombinovat s jiným úvěrem na bydlení?

Podmínkou pro získání státní půjčky pro mladé je zástavní právo na pořizovanou nemovitost. Aby žadatelé mohli dostat další úvěr, museli by mít další nemovitost do zástavy. Kombinace státní půjčky a jiného úvěru na bydlení tedy není možná.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Aktuální produktové podmínky i sazebníky najdete vždy na příslušných stránkách webu. Informace k daním doporučujeme vždy ověřit na stránkách příslušných orgánů státní správy (daňový portál apod.).