Daně

Daň z pronájmu 2020: Jak zdanit příjem z pronájmu

Na příjem z pronájmu nemovitosti, ať už bytu, pozemku nebo celého domu, se vztahuje daňová povinnost. Ovšem i u tohoto typu příjmu je možné uplatnit celou řadu odčitatelných výdajů.

Příjem z pronájmu mimo podnikání

Pokud vlastníte nemovitost a pronajímáte ji, máte povinnost příjem z pronájmu zdanit podle § 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. V případě, že nemovitost máte ve společném jmění s manželem či manželkou, stačí, když tento příjem zdaní pouze jeden z Vás. A jaké jsou možnosti snížení daňové povinnosti? Mimo standardních odpočtů a slev, které má fyzická osoba možnost si v rámci svého daňového přiznání uplatnit, si můžete odečíst také výdaje související s pronájmem. Můžete se přitom rozhodnout, zda uplatníte skutečné výdaje, nebo výdaje v paušální výši, které u pronájmu činí 30 % z výše příjmu. Dobrou zprávou je, že z příjmu z pronájmu se neplatí sociální ani zdravotní pojištění.

Uplatnění skutečných výdajů při danění příjmu z pronájmu nemovitosti

Mezi daňově uznatelné výdaje související s pronájmem patří typicky následující položky:

  • daňové odpisy pronajímané nemovitosti (s výjimkou pozemku)
  • poplatky realitní kanceláři
  • úroky z hypotéky na danou nemovitost
  • náklady na opravy a údržbu nemovitosti
  • daň z nemovitosti
  • náklady na vybavení
  • pojištění nemovitosti

O příjmech a výdajích, které souvisí s pronájmem a správou nemovitosti, je nutné vést podrobné záznamy. Tyto je spolu s průkaznými doklady nutné uchovávat minimálně po dobu tří let pro účely případné daňové kontroly (osm let v případě, že poplatník vykazuje daňovou ztrátu).

Jak je to s náklady na automobil využívaný ve spojení se zajištěním nemovitosti?

V dřívějších dobách bylo možné odečíst pouze konkrétní náklady na dopravu spojené se zajištěním nemovitosti. Ty se evidovaly podle ujetých kilometrů. V současné době je ovšem možné uplatnit tzv. paušál na dopravu, který činí celých 5 000 korun za měsíc, pokud by bylo vozidlo užíváno výhradně v souvislosti s pronájmem. Ve většině případů však pronajímatel užívá vozidlo i za jinými účely, proto zpravidla nelze uplatnit celou výši paušálu, ale pouze 80 %. I to však znamená odčitatelný náklad 4 000 korun měsíčně. Při splnění podmínky, že alespoň jednou měsíčně vyjedete soukromým vozem v záležitosti, která souvisí s pronájmem, můžete tedy celkem uplatnit 48 000 korun za rok.

Uplatnění paušálních výdajů při pronájmu nemovitosti

Paušální výdaje u pronájmu nemovitosti činí 30 % z příjmů z tohoto pronájmu. Je však stanovena maximální hranice, kterou nesmí tento paušální výdaj překročit, a tou je v současné době 600 000 korun.

I v případě uplatnění výdajového paušálu je ale nezbytné vést evidenci příjmů, které souvisí s pronájmem. Zároveň z uplatnění výdajového paušálu vyplývá, že již není možné uplatnit žádné další výdaje.

Pronájem nemovitosti, která je v obchodním majetku podnikatele

Zisk z pronájmu nemovitosti, která je zahrnuta do obchodním majetku podnikající fyzické osoby, podléhá zdanění jako příjem z podnikatelské činnosti (tedy podle § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů). Režim uplatňování výdajů se v tomto případě řídí podle způsobu uplatňování výdajů u dané podnikatelské činnosti. Je-li vůči příjmům z podnikání uplatňován výdajový paušál, uplatní se paušální výdaj shodným procentem i na příjem z takovéhoto pronájmu. V případě uplatňování podnikatelských výdajů ve skutečné výši, lze do těchto výdajů zahrnout i výdaje související s pronájem, a to v obdobném rozsahu jako v případě pronájmu nemovitosti mimo obchodní majetek. Hlavní rozdíl ale spočívá v tom, že v rámci příjmů z podnikání podléhají i příjmy z pronájmu odvodům sociálního a zdravotního pojištění.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Aktuální produktové podmínky i sazebníky najdete vždy na příslušných stránkách webu. Informace k daním doporučujeme vždy ověřit na stránkách příslušných orgánů státní správy (daňový portál apod.).

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5