Article main image
Osobní finance

Cestovní pojištění a storno zájezdu

Pořídit si dovolenou ve velkém předstihu s sebou nepřináší jenom výhodu v podobě výrazných slev, ale také jistá rizika. Co když nečekaně onemocníte, nebo si třeba zlomíte nohu? V takovou chvíli přichází na řadu pojištění storna zájezdu.

Jak pojištění funguje?

Pojištění storna zájezdu má za úkol ochránit Vaše peníze a bývá součástí cestovního pojištění nebo jeho připojištění. Pokud dojde ke zrušení cesty z prokazatelného důvodu, dostanete až 80 % stornopoplatků zpět. Cestu může zrušit pojištěná osoba, pokud prokáže relevantní důvod, ale také organizátor cesty v případě přírodních katastrof, terorismu nebo třeba epidemiologické situace. Ale myslete na to, že takovéto pojištění je třeba uzavřít co nejdříve po zaplacení dovolené, nejlépe do 24 h.

Pojištění storna zájezdu se pak vztahuje i na situace, kvůli kterým jste z nečekaných příčin museli zůstat v zahraničí. Díky pojištění získáte zpět peníze, které jste vydali za ubytování a stravu navíc za dobu, po kterou jste byli nuceni v zahraničí zůstat déle.

Na co všechno pojištění storna zájezdu platí

Představte si následující situace. Ve všech těchto případech dostanete až 80 % storno poplatků zpět.

 • Zmeškáte na poslední chvíli spoj. Spadly troleje, vlak měl zpoždění nebo jste kvůli autonehodě nestihli letadlo? Všechny tyto případy jsou obvykle kryté pojištěním storna zájezdu.
 • Zranili jste se, akutně jste onemocněli nebo došlo k úmrtí v rodině. A to vše platí nejen pro Vás, ale i pro spolucestující.
 • Utrpěli jste nečekanou škodu na majetku velkého rozsahu, typicky následkem přírodních katastrof jako jsou povodeň, požár, ale také loupež.
 • Od chvíle, kdy jste zájezd zakoupili, se změnila rodinná situace a Vy jste se ocitli v rozvodovém řízení.
 • Ztráta zaměstnání z důvodu výpovědi zaměstnavatele.

Cestovní pojištění storna zájezdu si můžete sjednat zvlášť nebo využít připojištění storna zájezdu u klasického cestovního pojištění.

Výluka z pojištění storna zájezdu

Kromě přesně stanovených důvodů, kdy je možné storna zájezdu využít, existuje i celá řada příčin, kvůli nimž není možné storno zájezdu uplatnit. Mezi ty nejčastější patří následující situace:

 • Nedostanete v práci dovolenou v termínu, který jste si přáli.
 • Nezískali jste včas vízum.
 • Změnila se situace v zemi, kam se chystáte cestovat. Typicky sem patří klimatické, geopolitické a epidemiologické příčiny.
 • Zranili jste se nebo onemocněli v důsledku pití alkoholu nebo užití drog.
 • Rušíte dovolenou kvůli těhotenství.
 • Zubařská ošetření jakéhokoli druhu.
 • Provozování vrcholového (nebo rizikového) sportu.
 • Pojištění bylo zakoupeno 24h po zakoupení zájezdu.

Na co se pojištění nevztahuje

Pojištění storna zájezdu je praktická věc, díky níž můžete získat nazpět značnou část vynaložených prostředků. V případě letenek však pojištění storna zájezdu kryje pouze samotnou cenu letenky – už ne letištní poplatky a taxy. Rozdíl může být i několik tisíc korun.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Aktuální produktové podmínky i sazebníky najdete vždy na příslušných stránkách webu. Informace k daním doporučujeme vždy ověřit na stránkách příslušných orgánů státní správy (daňový portál apod.).