Pojištění

Výplata pojistky z úrazového pojištění

O tom, jak přesně probíhá výplata pojistného plnění z úrazové pojistky, mnoho lidí nemá vůbec tušení. Tedy alespoň do okamžiku, kdy se zraní. Je dobré informovat se o podmínkách pojistného plnění již při podpisu smlouvy. Mnohé pojišťovny totiž mají nastavené pro plnění pojistné události přísné podmínky.

Jak dlouho trvá vyplacení úrazové pojistky?

Doba, za kterou se dočkáte pojistného plnění při úrazu, je závislá na podmínkách sjednaného pojištění.

V základu se dělí pojišťovny na dva druhy:

  • První nečekají s vyplácením pojistky na konec samotné léčby. Peníze tedy můžete získat dokonce už po několika prvních dnech na neschopence.
  • Druhý typ pojistných smluv je ale proplácen až po ukončení léčby. Mnohdy dokonce až po splnění všech podmínek smlouvy, mezi které může patřit i uplynutí celých tří let od ukončení léčby. Tato lhůta se považuje za dostatečnou pro posouzení závažnosti trvalých následků. Dejte si tedy dobrý pozor na to, jaké podmínky svým podpisem stvrzujete.

Podmínky vyplacení pojistky

Pro splnění podmínek výplaty pojistného plnění z úrazové pojistky je třeba dbát na konkrétní smlouvu dané pojišťovny.

Výhodné úrazové pojištění pro celou rodinu

Hledáte úrazové pojištění pro Vás a Vaše blízké? Sjednejte si ho u MONETA Money Bank a za jednu cenu pojistíte na úraz celou rodinu včetně neomezeného počtu dětí. Ti navíc získají dvojnásobné pojistné plnění během prázdnin. To vše bez zkoumání Vašeho zdravotního stavu či vyplňování lékařských dotazníků.

Zjistit více

  • Nahlášení pojistného plnění – obecně lze říct, že čím dříve, tím lépe. Některé pojišťovny mají ve smluvních podmínkách konkrétní lhůtu, kterou s oznamovací povinností musíte splnit.
  • Splnění podmínek smlouvy – je potřeba také počítat s tím, že si pojišťovna zkontroluje, zda nebyly porušeny podmínky smlouvy. Sem patří nejen pravidelné placení pojistného, ale také zda jste nebyli při úrazu pod vlivem návykových látek.
  • Nezapomeňte pojišťovně dodat lékařskou zprávu.

Kolik vlastně dostanu?

Částka, kterou od pojišťovny dostanete, se odvíjí od výše smluveného pojistného. Nejdůležitější jsou ale oceňovací tabulky jednotlivých pojišťoven. Ty se od sebe často velice liší v tom, jak hodnotí jednotlivé úrazy. Ve smlouvě bývá obvykle uvedená částka pro maximální plnění, kterou lze od pojišťovny získat.

V praxi je každý úraz vyjádřen dle své závažnosti a následků v procentech. A právě v těchto sazbách se od sebe pojišťovny v nabídce výrazně liší. Doporučujeme proto seznámit se s jejich sazbami ještě před podepsáním smlouvy. V konečných důsledcích se ukazuje výhodnější pevná denní sazba doby léčení pro konkrétní úraz. I když se samozřejmě každý uzdravuje jiným tempem, pevně stanovené tabulky omezují manévrovací prostor pojišťovny.

Jak vypovědět smlouvu o úrazovém pojištění

Podobně jako u ostatních typů pojišťovacích smluv je nutné podat písemné oznámení o výpovědí ze smlouvy. Dále musíte počkat na uplynutí zákonné lhůty, která činí dva měsíce pro platnou smlouvu, nebo načasovat výpověď ke dni splatnosti pojistky. Pouze v případě, že ještě neuplynuly ani dva měsíce od sjednání smlouvy, lze od smlouvy odstoupit pouze s osmidenní výpovědní dobou.

Pokud jste se dostali do finančních těžkostí a potřebujete snížit rodinné výdaje, zvažte, zda je zrušení úrazové pojistky tím správným řešením. Kromě toho, že v případě úrazu nezískáte žádnou finanční pomoc, můžete se setkat s výraznými potížemi později, až si budete chtít sjednat smlouvu novou. Pojišťovna totiž bude znovu hodnotit zdravotní stav pojistníka.

Existují ale i jiné možnosti. Především je možné se domluvit na snížení jednotlivých plateb, nebo na jejich odložení. Pak získáte čas vyřešit svou finanční situaci a následně uhradit platby zpětně.

Tento článek je pouze informačního charakteru a obecné povahy a nezohledňuje individuální finanční a daňovou situaci určité osoby nebo subjektu. Informace uvedené v článku nejsou nezbytně vyčerpávající, úplné či aktualizované a můžou odkazovat na stránky jiných subjektů, nad nimiž MONETA Money Bank nemá kontrolu, proto vylučuje jakoukoli odpovědnost. Článek nelze považovat za odborné či právní poradenství. Aktuální produktové podmínky i sazebníky najdete vždy na příslušných stránkách webu. Informace k daním doporučujeme vždy ověřit na stránkách příslušných orgánů státní správy (daňový portál apod.).

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5