Bankovní záruka

Zajištění Vašich závazků
v rámci ČR i zahraničí

Nabízíme Vám poskytnutí tuzemských i zahraničních bankovních záruk

Poskytneme Vám různé druhy bankovních záruk, tuzemských i zahraničních

  • Platební záruky – záruka za úhradu kupní ceny, za splacení úvěru nebo leasingových splátek, za platby nájemného a další 

  • Neplatební záruky – záruky za nabídku do veřejné soutěže, za vrácení platby předem, za splnění smluvních závazků, za plnění závazků po dobu záruční doby a další

  • Ostatní záruky – za mýtné ČR a SR, za zajištění spotřební daně, za karnety TIR

Na co se často ptáte