NN (L) First Class Multi Asset

Portfolio je složeno z více než 300 celosvětových titulů. Minimálně polovinu tvoří kvalitní státní dluhopisy, které stabilizují fond před výkyvy trhu. Rychlou reakci na změny pak umožňuje zbytek portfolia, složený z korporátních dluhopisů, akcií i jiných aktiv.
Upozornění: Od 2. 8. 2021 není možný další nákup nebo převod podílových listů do tohoto investičního fondu, nadále je možný pouze zpětný odkup nebo převod podílových listů z tohoto investičního fondu.

Prognóza výkonnosti slouží pouze pro informační účely a není ukazatelem budoucí výkonnosti. Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Výkonnost fondů je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku. Hodnota fondu je uváděna po zaučtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku.

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
-1.23 %
Za poslední
3 měsíce
-0.33 %
Za posledních
6 měsíců
0.11 %
Za poslední
rok
2.87 %
Za poslední
3 roky
9.30 %
Za posledních
5 let
5.65 %
Od začátku
roku
-1.78 %
Od založení
fondu
4.60 %

Zvažujete tento fond?

Naši specialisté rádi zodpoví Vaše dotazy

Chcete vědět jaká je nálada na trzích a jaká jsou možná očekvání budoucího vývoje?
Nejste si jisti jestli investovat jednorázově nebo pravidelně?
Jak vše správně nastavit v Internet Bance a Smart Bance a sledovat portfolio?
Typ fondu
Smíšený
Investiční profil fondu
Dynamický
Stupeň rizika 
4. stupeň
Doporučená délka investice
5 a více let
Fond investuje do více než 300 celosvětových titulů. Minimálně polovinu portfolia tvoří kvalitní státní dluhopisy, které stabilizují fond před výkyvy trhu. Zbytek tvoří korporátní dluhopisy, akcie, nemovitosti, měny i komodity, které umožňují rychlou reakci na změny trhu.

Cílem fondu je ochrana vložených peněz před inflací díky průměrnému zhodnocení 3 % p. a. na pětiletém horizontu. Fond míří na konzervativnější dlouhodobé investory s minimálně 5 lety na zhodnocení peněz, kteří požadují mírné překonání inflace každý rok.

Fond spravuje NN Investment Partners – holandská společnost s historií od roku 1845. NN je průkopníkem společensky odpovědného investování s ohledem na životní prostředí, pozitivní sociální dopad a zodpovědný management podle principu ESG (Environment, Social, Governance). Celkově holandská NN Investment Partners spravuje investice v hodnotě 7,8 bilionu Kč.
Minimální investice
500
Měna
CZK
ISIN (označení podílových listů)
LU1087785041
Číslo účtu
220958210/0600
Datum vzniku
03.08.2015
Aktuální kurz ke dni
20.01.2022
NAV (čistá hodnota aktiv)
547,85
Poplatek při nákupu
0 %
Poplatek při prodeji
0 %
Frekvence oceňování
denně

Cílové trhy

 Investiční horizont  5 a více let
 Investiční preference  Růst
 Schopnost nést ztráty  Ano
 Tolerance rizika    Rizikový stupeň 4
 Kategorie zákazníka  Neprofesionální, profesionální, způsobilá protistrana
 Znalosti a zkušenosti    Střední, pokročilý
 Negativní cílový trh    Garance bez ztrát  

Máte už u nás účet? Přihlaste se do Internet Banky nebo Smart Banky a začněte investovat rovnou