NN (L) First Class Multi Asset

NN (L) First Class Multi Asset je určen pro jednorázové i pravidelné investování s doporučenou dobou investování 5 a více let.
Typ fondu
Smíšený
Investiční profil fondu
Dynamický
Stupeň rizika 
4. stupeň
Doporučená délka investice
5 a více let
NN (L) First Class Multi Asset je smíšený fond, který investuje do různých tříd aktiv, jako jsou státní či korporátní dluhopisy, akcie, nemovitosti, měny či komodity. Portfolio manažer řídí fond podle strategie celkového výnosu, což znamená, že fond nemá žádný srovnávací index, ale cílí svůj roční výnos 3 % nad výnos peněžních trhů (1 měsíční EURIBOR) na 5letém investičním horizontu, před odečtením nákladů fondu. Jedním z hlavních principů strategie je omezení možného poklesu hodnoty fondu, proto je v portfoliu fondu vždy alespoň 50 % bezpečnějších aktiv (např. státní dluhopisy). Zbylá část majetku fondu může být tvořena relativně rizikovějšími investicemi.

Hodnota fondu je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku.
Minimální investice
500
Měna
CZK
ISIN (označení podílových listů)
LU1087785041
Číslo účtu
220958210/0600
Datum vzniku
03.08.2015
Aktuální kurz ke dni
22.04.2021
NAV (čistá hodnota aktiv)
535,79
Poplatek při nákupu
0 %
Poplatek při prodeji
0 %
Frekvence oceňování
denně

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
1.14 %
Za poslední
3 měsíce
0.92 %
Za posledních
6 měsíců
3.29 %
Za poslední
rok
7.47 %
Za poslední
3 roky
6.32 %
Za posledních
5 let
6.03 %
Od začátku
roku
1.39 %
Od založení
fondu
2.30 %

Cílové trhy

 Investiční horizont  5 a více let
 Investiční preference  Růst
 Schopnost nést ztráty  Ano
 Tolerance rizika    Rizikový stupeň 4
 Kategorie zákazníka  Neprofesionální, profesionální, způsobilá protistrana
 Znalosti a zkušenosti    Střední, pokročilý
 Negativní cílový trh    Garance bez ztrát