Generali Fond silné koruny

Investujte se 100% zajištěním své investice a získejte 3 % ročně díky očekávanému posilování české koruny vůči euru.
Upozornění: Tento fond bylo možné nakupovat do 3. 5. 2019. Připravujeme pro Vás podobné atraktivní nabídky i do budoucna
Typ fondu
Smíšený
Investiční profil fondu
Konzervativní
Stupeň rizika 
3. stupeň
Doporučená délka investice
5 let
Generali Fond silné koruny je zajištěným smíšeným fondem, vhodným pro konzervativního investora, který se orientuje na dlouhodobé zhodnocení financí po dobu pevně stanoveného investičního horizontu 5 let. Fond je určen k tomu, aby zůstal v držení do splatnosti - června 2024. Fond investuje především do českých státních dluhopisů, nástrojů peněžního trhu a zajišťovacích a opčních derivátů. Cílem fondu je ke dni splatnosti vyplatit 100 % vloženého kapitálu a výnos ve výši 3 % za každý rok, ve kterém bude ke dni fixingu aktuální kurz české koruny vůči euru silnější než počáteční kurz (kurz CZK/EUR v první den po skončení akumulačního období) snížený o 50 haléřů. Při dodržení stanovené doby neplatí investor žádný vstupní ani výstupní poplatek, v případě nedodržení investičního horizontu a odprodeje podílových listů přede dnem splatnosti je účtován výstupní poplatek ve výši 10 % z odkupované částky. Vyplacení 100 % vložené investice je zajištěno pouze ke dni splatnosti a je závislé na splněni závazků protistran a emitentů instrumentů držených v portfoliu fondu. Fond je měnově zajištěný do české koruny.
Minimální investice
30 000
Měna
CZK
ISIN (označení podílových listů)
CZ0008475837
Číslo účtu
228636910/0600
Datum vzniku
26.02.2019
Aktuální kurz ke dni
20.01.2020
NAV (čistá hodnota aktiv)
1,0185
Poplatek při nákupu
0 %
Poplatek při prodeji
10 %
Frekvence oceňování
měsíčně

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
1.43 %
Za poslední
3 měsíce
0.07 %
Za posledních
6 měsíců
0.71 %
Za poslední
rok
-
Za poslední
3 roky
-
Za posledních
5 let
-
Od začátku
roku
0.00 %
Od založení
fondu
1.85 %

Na co se často ptáte