Generali Fond silné koruny

Investujte se 100% zajištěním své investice a získejte 3 % ročně díky očekávanému posilování české koruny vůči euru.
Upozornění: Tento fond bylo možné nakupovat do 3. 5. 2019. Připravujeme pro Vás podobné atraktivní nabídky i do budoucna
Popis fondu
Generali Fond silné koruny je zajištěným smíšeným fondem, vhodným pro konzervativního investora, který se orientuje na dlouhodobé zhodnocení financí po dobu pevně stanoveného investičního horizontu 5 let. Fond je určen k tomu, aby zůstal v držení do splatnosti - června 2024. Fond investuje především do českých státních dluhopisů, nástrojů peněžního trhu a zajišťovacích a opčních derivátů. Cílem fondu je ke dni splatnosti vyplatit 100 % vloženého kapitálu a výnos ve výši 3 % za každý rok, ve kterém bude ke dni fixingu aktuální kurz české koruny vůči euru silnější než počáteční kurz (kurz CZK/EUR v první den po skončení akumulačního období) snížený o 50 haléřů. Při dodržení stanovené doby neplatí investor žádný vstupní ani výstupní poplatek, v případě nedodržení investičního horizontu a odprodeje podílových listů přede dnem splatnosti je účtován výstupní poplatek ve výši 10 % z odkupované částky. Vyplacení 100 % vložené investice je zajištěno pouze ke dni splatnosti a je závislé na splněni závazků protistran a emitentů instrumentů držených v portfoliu fondu. Fond je měnově zajištěný do české koruny.
Generali Fond silné koruny zafixoval první pracovní den po skončení akumulačního období dne 3. 6. 2019 svůj Počáteční kurz na úrovni 25,825 Kč za euro.
Informace o fondu
Typ fondu
Smíšený
Investiční profil fondu
Velmi konzervativní
Minimální investice
30 000
Měna
CZK
Datum vzniku
26.02.2019
Aktuální kurz ke dni
28.02.2024
Poplatek při nákupu
0 %
Poplatek při prodeji
10 %
ISIN (označení podílových listů)
CZ0008475837
Číslo účtu
/0600
NAV (čistá hodnota aktiv)
1,076
Frekvence oceňování
měsíčně
Pro koho je fond vhodný
Cílový trh fondu je následující:
Stupeň rizika 
2. stupeň
Doporučená délka investice
5 let
Typ klienta
Neprofesionální.
Znalosti a zkušenosti 
Klient se znalostmi podílových fondů a zkušenostmi s investováním do podílových fondů alespoň 2 roky.
Investiční preference
Zachování hodnoty investice, růst hodnoty investice.
Schopnost nést ztráty
Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje garanci návratnosti investovaných prostředků.
Fond není vhodný pro klienty, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.
Upozornění: Fond se může nacházet mimo Váš cílový trh. Váš cílový trh bude vyhodnocen na základě vyplněného investičního dotazníku.

Roční výnos

  • 3. 6. 2023 - výnos 3 %
  • 3. 6. 2022 - výnos 3 %

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
-0.81 %
Za poslední
3 měsíce
-0.41 %
Za posledních
6 měsíců
1.08 %
Za poslední
rok
3.45 %
Za poslední
3 roky
5.49 %
Za posledních
5 let
-
Od začátku
roku
-0.71 %
Od založení
fondu
6.47 %

Na co se často ptáte