Franklin Target Income 2024 Fund

Nechte peníze růst a sklízejte úrodu každý rok. Investujte a mějte ze svých peněz stabilní příjem až 3 % ročně.
Upozornění: Tento fond bylo možné nakupovat do 4. 4. 2019. Připravujeme pro Vás podobné atraktivní nabídky i do budoucna
Popis fondu
Franklin Target Income 2024 Fund je vhodný pro klienty hledající stabilnější a předvídatelnější řešení své investice s pravidelným ročně vypláceným výnosem během celého období. Zhodnocení až 3 % ročně a při splatnosti v roce 2024 bude vyplacen i investovaný kapitál. Aktuální výše ročního výnosu ke dni 1. 4. 2019 je 3,03 % ročně. Z aktuálního výnosu je tvořena rezerva k ochraně majetku fondu ve výši 0,3 % ročně a snižuje tak roční výnos fondu. V případě, že vytvořené rezervy nebudou využity, bude jejich kumulovaná výše vyplacena spolu s posledním ročním výnosem k datu splatnosti fondu. Portfolio je tvořené tradičními bezpečnými aktivy, vybranými a průběžně monitorovanými jedněmi z největších světových specialistů na dluhopisy. Globální široce diverzifikované portfolio 70 dluhopisů z více než 30 různých zemích a přibližně 15 různých sektorů = nízké riziko. Bez měnového rizika, investujete v české koruně. Z investice můžete kdykoliv bez jakýchkoliv poplatků vystoupit.
Informace o fondu
Typ fondu
Dluhopisový
Investiční profil fondu
Konzervativní
Minimální investice
10 000
Měna
CZK
Datum vzniku
05.04.2019
Aktuální kurz ke dni
28.09.2023
Poplatek při nákupu
1 %
Poplatek při prodeji
0 %
ISIN (označení podílových listů)
LU1932919456
Číslo účtu
228106098/0600
NAV (čistá hodnota aktiv)
1 029,64
Frekvence oceňování
denně
Pro koho je fond vhodný
Cílový trh fondu je následující:
Stupeň rizika 
3. stupeň
Doporučená délka investice
5 let
Typ klienta
Neprofesionální.
Znalosti a zkušenosti 
Klient se znalostmi podílových fondů a zkušenostmi s investováním do podílových fondů alespoň 2 roky.
Investiční preference
Růst hodnoty investice, pravidelný příjem z investice.
Schopnost nést ztráty
Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje garanci návratnosti investovaných prostředků.
Fond není vhodný pro klienty, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.
Upozornění: Fond se může nacházet mimo Váš cílový trh. Váš cílový trh bude vyhodnocen na základě vyplněného investičního dotazníku.

Vyplacené kupony

  • 1. 4. 2020 - 24,7 Kč za jeden cenný papír
  • 1. 4. 2021 - 25,7 Kč za jeden cenný papír
  • 1. 4. 2022 - 25,7 Kč za jeden cenný papír
  • 3. 4. 2023 - 25,7 Kč za jeden cenný papír

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
0.85 %
Za poslední
3 měsíce
2.73 %
Za posledních
6 měsíců
2.99 %
Za poslední
rok
6.90 %
Za poslední
3 roky
1.80 %
Za posledních
5 let
-
Od začátku
roku
3.69 %
Od založení
fondu
2.96 %

Na co se často ptáte