Fidelity World EUR

Fond je zaměřen na identifikaci společností s potenciálem významného růstu. Nejméně 70 % aktiv je investováno do akcií globálních společností na rozvinutých trzích

Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Výkonnost a hodnota fondů je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku.

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
4.18 %
Za poslední
3 měsíce
6.29 %
Za posledních
6 měsíců
16.66 %
Za poslední
rok
18.90 %
Za poslední
3 roky
21.65 %
Za posledních
5 let
63.86 %
Od začátku
roku
10.96 %
Od založení
fondu
104.50 %

Zvažujete tento fond?

Naši specialisté rádi zodpoví Vaše dotazy

Chcete vědět, jaká je nálada na trzích a jaká jsou možná očekávání budoucího vývoje?
Nejste si jisti, jestli investovat jednorázově nebo pravidelně?
Jak vše správně nastavit v Internet Bance a Smart Bance a sledovat portfolio?
Popis fondu
Fond je zaměřen na identifikaci společností s potenciálem významného růstu, tedy na podhodnocené společnosti, firmy procházející změnou, ale také na leadery ve  svém oboru. Nejméně 70 % aktiv je investováno do akcií globálních společností na rozvinutých trzích.

Cílem fondu je dlouhodobý růst kapitálu. Fond je vhodný pro dlouhodobého investora, který se chce podílet na výsledcích akciového trhu. Měnové riziko není u fondu zajištěno.

Fond spravuje společnost Fidelity International z USA, disponující jednou z největších výzkumných kapacit více než 400  investičních profesionálů působících po  celém světě. Fidelity International spravuje celkem 11,8 bilionu Kč.
Informace o fondu
Typ fondu
Akciový
Investiční profil fondu
Dynamický
Minimální investice
20 EUR
Měna
EUR
Datum vzniku
07.08.2015
Aktuální kurz ke dni
21.05.2024
Poplatek při nákupu
2,5 %
Poplatek při prodeji
0 %
ISIN (označení podílových listů)
LU1261432659
Číslo účtu
259715240/0600
NAV (čistá hodnota aktiv)
20,45 EUR
Frekvence oceňování
denně
Pro koho je fond vhodný
Cílový trh fondu je následující:
Stupeň rizika 
4. stupeň
Doporučená délka investice
5 a více let
Typ klienta
Neprofesionální.
Znalosti a zkušenosti 
Klient s pokročilými znalostmi podílových fondů a zkušenostmi s investováním do podílových fondů alespoň 5 let.
Investiční preference
Růst hodnoty investice.
Schopnost nést ztráty
Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje garanci návratnosti investovaných prostředků.
Fond není vhodný pro klienty, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.
Upozornění: Fond se může nacházet mimo Váš cílový trh. Váš cílový trh bude vyhodnocen na základě vyplněného investičního dotazníku.