Fidelity Absolute Return Global Equity EUR

Fond investuje nejméně 70 % svých aktiv do akcií společností z celého světa, včetně rozvíjejících se trhů, i do hotovosti a instrumentů peněžního trhu

Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Výkonnost a hodnota fondů je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku.

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední
měsíc
2.37 %
Za poslední
3 měsíce
4.85 %
Za posledních
6 měsíců
7.94 %
Za poslední
rok
12.14 %
Za poslední
3 roky
24.68 %
Za posledních
5 let
-
Od začátku
roku
5.95 %
Od založení
fondu
21.00 %

Zvažujete tento fond?

Naši specialisté rádi zodpoví Vaše dotazy

Chcete vědět, jaká je nálada na trzích a jaká jsou možná očekávání budoucího vývoje?
Nejste si jisti, jestli investovat jednorázově nebo pravidelně?
Jak vše správně nastavit v Internet Bance a Smart Bance a sledovat portfolio?
Popis fondu
Fond investuje nejméně 70 % svých aktiv do akcií společností z celého světa, včetně rozvíjejících se trhů, i do hotovosti a instrumentů peněžního trhu. Fond je trhově neutrální a nijak se nezaměřuje na konkrétní styl, zemi ani sektor.

Cílem fondu je ve střednědobém až dlouhodobém horizontu zajistit absolutní návratnost, tedy dosáhnout pozitivní výkonnosti, bez ohledu na vývoj trhů. Měnové riziko je u fondu zajištěno.

Fond spravuje společnost Fidelity International z USA, disponující jednou z největších výzkumných kapacit více než 400 investičních profesionálů působících po celém světě. Fidelity International spravuje celkem 11,8 bilionu Kč.
Informace o fondu
Typ fondu
Akciový
Investiční profil fondu
Konzervativní
Minimální investice
20 EUR
Měna
EUR
Datum vzniku
24.09.2020
Aktuální kurz ke dni
20.05.2024
Poplatek při nákupu
2,5 %
Poplatek při prodeji
0 %
ISIN (označení podílových listů)
LU2210151341
Číslo účtu
259710669/0600
NAV (čistá hodnota aktiv)
12,1 EUR
Frekvence oceňování
denně
Pro koho je fond vhodný
Cílový trh fondu je následující:
Stupeň rizika 
3. stupeň
Doporučená délka investice
3 a více let
Typ klienta
Neprofesionální.
Znalosti a zkušenosti 
Klient se znalostmi podílových fondů a zkušenostmi s investováním do podílových fondů alespoň 2 roky.
Investiční preference
Růst hodnoty investice.
Schopnost nést ztráty
Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje garanci návratnosti investovaných prostředků.
Fond není vhodný pro klienty, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.
Upozornění: Fond se může nacházet mimo Váš cílový trh. Váš cílový trh bude vyhodnocen na základě vyplněného investičního dotazníku.