Vázaný spotřebitelský úvěr

Jedná se o druh spotřebitelského úvěru. Vázanost spočívá v tom, že trvání smlouvy o spotřebitelském úvěru je závislé na jiné smlouvě, a sice smlouvě o koupi zboží nebo o poskytnutí služby.

Co je spotřebitelský úvěr
Je to úvěr určený pro jednotlivce (spotřebitele), který se sjednává za účelem koupě spotřebního zboží (nábytek, auto, elektronika ap.). Nabízejí ho bankovní i nebankovní instituce. Nemusí být zajištěn ručením – to obvykle nastává až u vyšších částek (často nad 500 000 Kč). Všechny náležitosti týkající se úvěru jsou sepsány ve smlouvě o spotřebitelském úvěru.

Smlouva o vázaném spotřebitelském úvěru
O vázaný spotřebitelský úvěr se jedná tehdy, když:

- Je koupě zboží nebo pořízení služby financováno spotřebitelským úvěrem, přičemž je tato skutečnost ve smlouvě o úvěru výslovně uvedena
- Je úvěr poskytnut přímo prodejcem zboží nebo poskytovatelem služby
- Prodejce zboží nebo poskytovatel služby je zprostředkovatelem úvěru od bankovní nebo nebankovní společnosti

Výhoda
V případě, že spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy nebo od smlouvy o poskytnutí služby, úvěr automaticky zanikne. Povinností spotřebitele je pouze dát o tom poskytovateli úvěru na vědomí.

Kontaktujte nás