Kdo je správce pozůstalosti?

Dědické řízení může trvat delší dobu, a to zejména, když je více dědiců a zemřelá osoba (zůstavitel) zanechala různorodý majetek a dluhy. Proto je notářem (soudním komisařem) po dohodě s účastníky dědického řízení jmenován správce pozůstalosti/dědictví, který má za úkol spravovat pozůstalost nebo její část až do skončení dědického řízení. Správcem pozůstalosti může být jedna osoba nebo všichni účastníci dědického řízení – v tomto případě je k jakémukoliv úkonu zapotřebí účast všech osob. Dokud správce dědictví vykonává svou funkci, nemohou budoucí dědici s majetkem nakládat.

 

Pokud je ustanoven správce dědictví, je k tomu vydáno usnesení, které správce doloží bance. V usnesení může být upraven rozsah oprávnění nakládání s majetkem zůstavitele (zemřelé osoby). Banka může po správci dědictví požadovat úhradu dluhů již v průběhu dědického řízení a může správci pozůstalosti vydat výpisy a smlouvy uzavřené se zůstavitelem (zemřelou osobou). Správce pozůstalosti/dědictví je povinen soudu doložit, jak s majetkem zemřelé osoby nakládal po dobu dědického řízení.

 

Kontaktujte nás