Co je remboursní úvěr?

Remboursní – také ramboursní – úvěr je obdobou akceptačního úvěru, ovšem v rámci mezinárodního obchodu. Jako garant směnky vystavené mezi zahraničními obchodními partnery zde funguje tzv. remboursní banka. Ta podobně jako u akceptačního úvěru neposkytuje peněžní prostředky, ale prodává své dobré jméno.

Jak to funguje
Dovozce (dlužník) má zájem o konkrétní zahraniční zboží a hodlá za něj zaplatit směnkou. V rámci serióznosti celé transakce kontaktuje remboursní banku a sjedná si s ní podmínky, za kterých bude ochotná zaručit se za jeho směnku.

Takto garantovaná směnka je pro vývozce zboží (věřitele) důvěryhodnější, než kdyby za ni ručil pouze dovozce. Remboursní úvěr se tak uplatňuje zejména u těch obchodních transakcí, u kterých dochází k prvnímu kontaktu mezi dosud neznámými partnery.

Kontaktujte nás