Co je oddlužení?

Oddlužení je proces, který stanoví a řídí insolvenční zákon, ve kterém jsou definovány podmínky osobního bankrotu. Základní podmínkou osobního bankrotu je, že na něj mohou dosáhnout pouze fyzické osoby, nebo maximálně neziskové právnické osoby. K tomuto kroku se uchylují v praxi ti dlužníci, kteří mají více věřitelů a nejsou schopni nadále plnit své závazky vůči nim.

Celý proces oddlužení začíná žádostí o zahájení insolvenčního řízení. Podoby tohoto řízení mohou být různé, ať už vyhlášení konkurzu, reorganizace majetku nebo až v poslední řadě samotné oddlužení. Podmínkou oddlužení je schopnost splatit z dlužníkova majetku a příjmů alespoň 30 % všech dluhů.

Co se děje po zahájení insolvenčního řízení?
O oddlužení rozhoduje soudní řízení. Soud může nařídit prodej majetku dlužníka, může stanovit splátkový kalendář nebo přistoupit k řešení, které navrhne sám dlužník.

Kontaktujte nás