Co je leasing?

Leasing slouží obdobně jako úvěr k pořízení věcí. Na rozdíl od úvěru se však klient nestává majitelem daného předmětu. Ten zůstává ve vlastnictví leasingové společnosti po celou dobu splácení.

Dva hlavní typy leasingu
Finanční leasing – Na začátku pronájmu složí klient určitou sumu peněz – akontaci, např. 30 % z ceny pronajímané věci. Poté platí pravidelné splátky. Náklady za údržbu, pojištění apod. leží na bedrech nájemce (klienta), předmět leasingu zůstává majetkem pronajímatele. Po splacení celé částky získává klient právo danou věc odkoupit za předem domluvenou, obvykle spíše symbolickou cenu.

Operativní leasing – Svou formou se daleko více blíží pronájmu. Klient na začátku neplatí žádnou akontaci. Po předem stanovenou dobu platí jen splátky (v podstatě „nájemné“) a po skončení této doby je mu předmět leasingu v případě zájmu vyměněn za nový. Všechny starosti o předmět leasingu jsou tentokrát na straně pronajímatele (leasingové společnosti). I proto je operativní leasing oproti finančnímu leasingu o něco dražší. V ČR se tato forma leasingu využívá zejména u automobilů a počítačů.

Kontaktujte nás