Co jsou krátkodobé úvěry?

Úvěry se dají dělit podle nejrůznějších hledisek. Podle doby, na kterou se poskytují, se rozlišují úvěry krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé.

Jak dlouhý je krátkodobý úvěr
Krátkodobý úvěr se obvykle sjednává na dobu splatnosti v řádech měsíců, u většiny finančních institucí nanejvýš jeden rok. Jeho cílem je překonání dočasného nedostatku peněžních prostředků. Půjčované částky jsou spíše nižší.

Krátkodobý úvěr si lze sjednat jak u bankovních, tak i nebankovních společností.

Vyřízení tohoto typu úvěru je poměrně rychlé a jednoduché, nevyžaduje se složité papírování. Klient za to ale dostává vyšší úrokovou sazbu než u úvěrů, které mají delší dobu splatnosti.

Kontaktujte nás