Co je inkaso?

Inkaso představuje jeden ze způsobů, jakým lze bezhotovostně hradit pohledávky. S pomocí inkasa majitel účtu dává souhlas své bance, aby z jeho účtu za něj automaticky zaplatila vybrané platby do předem stanovené výše.

Inkaso se nejčastěji používá k úhradě pravidelných plateb, které ovšem nejsou každý měsíc stejné a nelze tedy využít trvalého příkazu k úhradě. Nejčastěji se jedná o platby za energie nebo telefonní účty.

Jak inkaso funguje?
Ve svém internetovém bankovnictví si klient pohodlně z domova nastaví souhlas s inkasem ve prospěch konkrétního účtu. Dodavatel služby si pak už sám strhává pohledávku až do výše daného limitu. Dá se tedy říct, že je to flexibilní příkaz k úhradě naruby, kdy příjemce úhrady řeší svou pohledávku se svolením majitele účtu rovnou s bankou. V případě České pošty existuje dokonce možnost sdružit takovéto platby do jediné úhrady, rozšířenou pod názvem SIPO.

Kontaktujte nás