Co je dodavatelský úvěr?

Dodavatelský úvěr je typ úvěru v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů. Dodavatel tímto úvěrem zvýhodňuje svého odběratele tak, že mu umožní odložit platbu za dodané zboží na pozdější dobu. Celý úvěr probíhá bez přítomnosti banky. Zboží zůstává ve vlastnictví dodavatele až do úplného zaplacení dodávky.

Jak to funguje
Dodavatel např. prodává zboží ve velmi konkurenční oblasti trhu. Je tak motivován zvýhodnit nějakým způsobem svého potenciálního odběratele a přimět ho, aby si zakoupil právě jeho zboží. Jednou z možností je odložit splatnost faktury na vyznačenou dobu.

Dodavatelský úvěr lze krýt směnkou, kterou může dodavatel nechat odkoupit (eskontovat) bankou. Celý úvěr se pak stane úvěrem eskontním (viz tamtéž).

Jak snížit dodavatelské riziko
Dodavatel, který vystaví fakturu s odloženou splatností, může stanovit limit dodavatelského úvěru na odběratele. Ke stanovení tohoto limitu se mu nabízejí tři možnosti:

- Pojištění odběratele: limit stanoví pojišťovna; pokud fakturu neuhradí odběratel, odškodní pohledávky pojišťovna, a to obvykle ve výši 70 až 90 % hodnoty
- Získání kreditní informace od agentury: limit úvěru navrhne agentura; dodavatel by měl obdržet základní informace o podnikání odběratele, o jeho rizikovosti, popř. reference o jeho platební morálce ap.
- Posouzení samotným dodavatelem: limit úvěru si určí sám dodavatel na základě dostupných informací; jedná se asi o nejčastější postup

Kontaktujte nás