Co je diskontní úvěr?

Diskontní úvěry poskytuje Česká národní banka (ČNB) komerčním bankám. Jedná se o nejpoužívanější druh úvěru pro komerční banky od ČNB.

Účel diskontních úvěrů
ČNB poskytuje diskontní úvěr komerčním bankám tehdy, když u nich dochází ke krátkodobým výkyvům likvidity – disponibilních peněžních prostředků.
Komerční banky doplňují svoje rezervy obvykle v následujících situacích:
- Poskytly příliš mnoho úvěrů
- Jejich vkladatelé si vybrali velké množství svých vkladů
- Možnost mezibankovních půjček je omezená

Diskontní sazba
Diskontní úvěr je úročen diskontní sazbou. Odborníci ji pokládají za nejnižší úrokovou sazbu v hospodářství daného státu.
Diskontní sazba se však užívá i při obráceném postupu: Komerční banky mají možnost uložit si krátkodobě svou přebytečnou likviditu u ČNB za stanovenou diskontní sazbu.
Diskontní sazba je rovněž jedním z nástrojů měnové politiky ČNB.

Kontaktujte nás