Co je zpětná hypotéka

Zpětná hypotéka je na českém trhu poměrně nová a můžete se s ní setkat také jako s rentou z nemovitosti.

Zpětná hypotéka je mnohem častěji využívaná v zahraničí, kde má mnohem delší historii. Odtud také pochází název „reverse mortgage“, což v překladu znamená zpětná hypotéka.

Jedná se o hypotéku s vyšší úrokovou sazbou, kde cílovou skupinou jsou lidé v pokročilejším věku. Jak to funguje? Klient zatíží svoji nemovitost hypotékou ve prospěch poskytovatele, ale stále zůstává jejím vlastníkem, a to až do konce života. Poskytovatel mu podle smlouvy poskytuje měsíční doživotní rentu a následně se stane majitelem nemovitosti. Oproti klasické hypotéce se neposkytuje jednorázově větší suma finančních prostředků. Dalším rozdílem je, že dluh se nesplácí anuitní splátkou, neumořuje se vůbec. Nakumulovaný dluh se řeší až po smrti vlastníka nemovitosti v rámci dědického řízení. Ideálním klientem je v tomto případě vlastník nemovitosti, který dědice žádné nemá. Proto může být tento druh hypotéky považován z hlediska etiky za kontroverzní.

Tato hypotéka může být přínosem pro seniory, kteří pobírají malý důchod nebo ovdověli, a rentou si mohou přilepšit ke kvalitnějšímu dožití ve svém domově. Nemovitost nemusí prodávat ani se v pokročilém věku stěhovat. Na bankovním trhu tuto hypotéku neuvidíte.

Kontaktujte nás