Co je zesplatnění

Zesplatnění je právní jednání, kdy banka, předčasně ukončí úvěrovou smlouvu, například z důvodu nesplácení závazku, prohlásí celý úvěr za splatný a vyzve klienta, aby uhradil veškerou zbývající částku úvěru, včetně úroků a poplatků do určitého data. 
 

Kontaktujte nás