Co je trvalý příkaz?

Trvalým příkazem dává majitel účtu svolení k zúčtování plateb, které se pravidelně opakují.

Díky trvalému příkazu máte jistotu, že nezapomenete zadat svou pravidelnou platbu, a tím se vyhnete nepříjemným sankcím, které v takovém případě můžou hrozit. Pravidelně se opakující platba je například placení nájemného, poplatek za školku či školu nebo zálohy za plyn, energii apod. V případě, že číslo účtu příjemce, částka a termín platby jsou neměnné náležitosti platby, je pro Vás trvalý příkaz ideálním řešením.

Pro zadání trvalého příkazu je třeba mít bankovní účet. V MONETA Money Bank nabízíme Tom účet. Jeho vedení je zcela zdarma bez jakékoliv podmínek stejně jako veškeré tuzemské platby zadané elektronicky včetně trvalých příkazů. S Tom účtem máte zdarma také výběry ze všech bankomatů MONETA Money Bank opět. Výběr z cizího bankomatu stojí 20 Kč, nebo si můžete za 50 Kč měsíčně aktivovat službu Neomezené výběry ze všech bankomatů v ČR. Zcela zdarma máte dále veškeré výběry z bankomatů v zahraničí. Účet Tom si založíte také pohodlně online, stačí k tomu chytrý telefon s aplikací Smart Banka.

Pokud již máte účet založen, můžete zadat trvalý příkaz s těmito údaji:
- Číslo účtu a kód banky příjemce
- Částka
- Datum první, pravidelné a konečné platby
- Frekvence opakování platby (denně, týdně, měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně)
- Neměnný variabilní symbol, pokud jej příjemce vyžaduje

Stejně jako u jednorázových příkazů k úhradě i zde platí, že trvalý příkaz může být zúčtován pouze v případě, že je na účtu dostatek finančních prostředků na provedení platby. Pro platby, jejichž výše se mění, je vhodnější inkasní způsob úhrady. Na inkasním způsobu úhrady je potřeba se ale předem dohodnout s příjemcem.

Kromě trvalého příkazu a inkasa se ještě můžete setkat s pojmem SIPO. Jedná se o službu České pošty, se kterou můžete sdružit několik inkasních příkazů do jednoho. Jako plátci je Vám přiděleno jedinečné spojovací číslo, které stačí oznámit poskytovatelům služeb. MONETA Money Bank Vám SIPO strhne z Vašeho účtu jednou částkou a tu odešle do České pošty. Česká pošta za Vás následně provede všechny dílčí platby, které jste do SIPO zahrnuli, například nájemné, voda, plyn, elektřina, internet, poplatky za TV či rozhlas a další.

Kontaktujte nás