Co je termínovaný vklad?

Termínovaný vklad je zvláštní druh spořicího účtu, který slouží ke garantovanému zúročení vložených finančních prostředků.

Na rozdíl od klasického spořicího účtu si klient termínovaný vklad sjednává na předem danou dobu a s pevnou úrokovou sazbou po celé období trvání vkladu. A obvykle i na pevně předem stanovenou částku vkladu. Vzhledem k tomu, že s penězi na termínovaných vkladech není možné bez sankce volně disponovat, je úroková sazba u termínovaných vkladů zpravidla vyšší než u běžných spořicích účtů.

Termínované vklady můžeme rozdělit podle způsobu ukončení:
Termínované vklady jednorázové (bez obnovy) mají předem pevně stanovenou lhůtu, částku vkladu i úrokovou sazbu. Po uběhnutí stanovené lhůty jsou prostředky s úroky vyplaceny a dále se neúročí.
Termínované vklady s obnovou (revolvingové) se v případě, že klient po stanovené lhůtě vklad nevybere, automaticky obnovují. A to na stejnou dobu a s úrokovou sazbou, která odpovídá bankovní sazbě v den obnovení vkladu typu účtu a typu účtu.

Termínované vklady mohou být sjednané v českých korunách i cizí měně, nejčastěji v eurech nebo amerických dolarech. Na těchto účtech bývají jiné úrokové sazby, které souvisí s kolísáním kurzů jednotlivých měn.

Kontaktujte nás