Co je revolvingový úvěr

Revolvingový úvěr je bankovní úvěr, který se automaticky obnovuje bez toho, aby klient musel opakovaně úvěr sjednávat. Revolvingový úvěr se uzavírá zpravidla na dobu jednoho roku a může být čerpán v libovolné měně.

Jak revolvingový úvěr funguje
Fungování revolvingového úvěru je velmi podobné jako u kontokorentu. Pokud banka revolvingový úvěr schválí, klient tak získá stálou finanční rezervu, kterou může libovolně čerpat až do výše smluvené částky. Pokud nečerpá žádné peníze, neplatí ani žádné splátky. K revolvingovému úvěru může klient získat i kreditní kartu, se kterou může z načerpaných peněz platit přímo u obchodníků.

Komu je revolvingový úvěr určen
Revolvingový úvěr je určen především pro podnikatele a firmy k financování běžných provozních potřeb, například nákup zásob či materiálu nebo splacení krátkodobých pohledávek. Stále častěji je revolvingový úvěr využíván i k běžným nákupům, například na zařízení domácnosti.

Získání revolvingového úvěru
Požadavky jednotlivých bank a finančních společností se liší, ale stejně jako u většiny finančních úvěrů, i v případě revolvingového úvěru se od klienta vyžaduje prokázání schopnosti úvěr řádně splácet.

Výhody revolvingového úvěru
Hlavní výhodou revolvingový úvěr je administrativní nenáročnost díky automatickému obnovování. Další výhodou je poměrně nízký úrok, protože se jedná se o účelový krátkodobý úvěr, kterého je méně rizikový.

Kontaktujte nás