Co je revolvingový úvěr?

Revolvingový úvěr je bankovní úvěr, který se automaticky obnovuje, aniž by klient musel opakovaně úvěr sjednávat. Revolvingový úvěr se uzavírá zpravidla na dobu jednoho roku a může být čerpán v libovolné měně.

Jak revolvingový úvěr funguje
Revolvingový úvěr funguje na obdobném principu jako kontokorent - Schválením revolvingového úvěru klient získává, stejně jako u kontokorentu, stálou finanční rezervu, kterou může libovolně čerpat až do výše smluvené částky. Pokud klient ze svého revolvingového úvěru nečerpá žádné peníze, neplatí ani žádné splátky. K revolvingovému úvěru může klient získat i kreditní kartu, se kterou může z načerpaných peněz platit přímo u obchodníků a získávat za to odměnu ve formě cashbacku.

Bezúčelový revolvingový úvěr
Finanční prostředky získané z revolvingového úvěru můžete použít k běžným nákupům, například na zařízení domácnosti. Pokud podnikáte, peníze můžete využít například k financování provozních potřeb firmy, na nákup zásob či materiálu nebo splacení krátkodobých pohledávek.

Získání revolvingového úvěru
Požadavky jednotlivých bank a finančních společností se liší, ale stejně jako u většiny finančních úvěrů, i v případě revolvingového úvěru se od klienta vyžaduje prokázání schopnosti úvěr řádně splácet.

Výhody revolvingového úvěru
Revolvingový úvěr je výhodný především díky své administrativní nenáročnosti a automatickému obnovování.

Kontaktujte nás